Perquè mantenim la celebració de la II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció

La II Cimera és fruit dels acords de fa 2 anys i de 7 anys de trajectòria continuada, i no pot quedar enterbolida ni tapada per fets que afectin un o altre dels seus participants. 

L’objectiu de l’Observatori i de les Cimeres és posar les bases per lluitar contra les causes estructurals de la corrupció per evitar, precisament, que els “casos” de presumpta o de comprovada corrupció no malmetin ni la necessària gestió política ni menystinguin les necessàries iniciatives ciutadanes.

Cal posar en valor la feina feta per part de ciutadania organitzada que té la capacitat de retrobar-se per segon cop al Parlament amb persones electes, representants d’organitzacions polítiques, organismes de control, responsables de govern i persones representants  d’entitats per parlar, deliberar i acordar mesures contra la corrupció, de fer-ne el seguiment i retre comptes, sigui la situació política o personal que hi hagi momentàniament.

Si algú té dubtes sobre la posició que ha de prendre la Presidenta del Parlament ja hi ha previst al Reglament del Parlament que la Mesa és la responsable de prendre decisions sobre els drets i deures d’un diputat o diputada en casos que se’ls obri un judici oral per corrupció.

La relació de l’O3C amb el Parlament i la seva presidència és institucional. Ens relacionem amb qui ostenta la presidència en cada moment i mentre ho sigui.

La presumpció d’innocència ha de prevaldre. Malgrat hi hagi càrrecs que volen mantenir-s’hi per entorpir la justícia, també és cert que hi ha procediments judicials que es posen en marxa per intentar eliminar adversaris polítics. No és la nostra funció dirimir aquests conflictes, sinó posar els bases perquè no es puguin produir.

8/7/2022

I Cimera contra la Corrupció

Presentació

La corrupció com els virus, és bastant invisible; només en veiem alguns casos, però tots en patim conseqüències nefastes per a la vida privada i per a la vida pública.

Quan veiem la corrupció com una epidèmia, comencem a reaccionar, però no ho hem fet amb la velocitat i la contundència que ho fem davant d’un virus.

Què tenen en comú les desenes de brots de corrupció que any rere any ens pertorben? Hi ha algunes causes estructurals que fan que es reprodueixin? Tenim la voluntat d’identificar-les i de cercar-hi remeis?

En la darrera dècada, uns i altres, hem començat a bastir una xarxa protectora legal, institucional i social contra la corrupció. Però sabem que cal afinar-la més i cal aplicar-la millor.

Per això ens hem trobat. Per avaluar la feina feta i per identificar quines són les propostes prioritàries per lluitar efectivament contra les causes evitables de la corrupció i contra les causes de la impunitat quan aquesta es produeix.

L’equip i les entitats de l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C) agraïm el Parlament de Catalunya que aculli aquesta I Cimera contra la Corrupció.

I també agraïm que, malgrat les circumstàncies, hem aconseguit la participació conjunta, com a fet inèdit, no sols dels grups parlamentaris sinó també d’organismes de control, d’entitats ciutadanes i del Govern de la Generalitat.

Aquesta Cimera és el resultat de l’esforç perseverant d’una ciutadania activa que mostra que hi ha vies de participació política més enllà d’anar a votar de tant en tant.

Però també, i sobretot, és el resultat d’haver pres consciència que cap dels actors institucionals, partidaris o socials podem, tots sols, afrontar les causes estructurals de la corrupció.

Som conscients que, sense afinar i prioritzar mesures que puguin combatre aquestes causes, continuarem lamentant-nos de nous casos, que seguiran minant la legitimitat de la democràcia i minvant els recursos disponibles per afrontar les necessitats de la societat.

Sabem que està en les nostres mans fer que la corrupció cada vegada sigui més difícil i, sobretot, que no resti impune, penalment, moralment i econòmicament.

Equip O3C – Observatori Ciutadà contra la Corrupció

17 juliol 2020

Presentació Ia Cimera contra la Corrupció

La corrupció com els virus, és bastant invisible; només en veiem alguns casos, però tots en patim conseqüències nefastes per a la vida privada i per a la vida pública. Quan veiem la corrupció com una epidèmia, comencem a reaccionar, però no ho hem fet amb la velocitat i la contundència que ho fem davant d’un virus.

Què tenen en comú les desenes de brots de corrupció que any rere any ens pertorben? Hi ha algunes causes estructurals que fan que es reprodueixin? Tenim la voluntat d’identificar-les i de cercar-hi remeis?

En la darrera dècada, uns i altres, hem començat a bastir una xarxa protectora legal, institucional i social contra la corrupció. Però sabem que cal afinar-la més i cal aplicar-la millor. Per això ens hem trobat. Per avaluar la feina feta i per identificar quines són les propostes prioritàries per lluitar efectivament contra les causes evitables de la corrupció i contra les causes de la impunitat quan aquesta es produeix.

L’equip i les entitats de l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C) agraïm el Parlament de Catalunya que aculli aquesta I Cimera contra la Corrupció. I també agraïm que, malgrat les circumstàncies, hem aconseguit la participació conjunta, com a fet inèdit, no sols dels grups parlamentaris sinó també d’organismes de control, d’entitats ciutadanes i del Govern de la Generalitat.

Aquesta Cimera és el resultat de l’esforç perseverant d’una ciutadania activa que mostra que hi ha vies de participació política més enllà d’anar a votar de tant en tant.

Però també és el resultat d’haver pres consciència que cap dels actors institucionals, partidaris o socials podem, tots sols, afrontar les causes estructurals de la corrupció. Som conscients que, sense afinar i prioritzar mesures que puguin combatre aquestes causes, continuarem lamentant-nos de nous casos, que seguiran minant la legitimitat de la democràcia i minvant els recursos disponibles per afrontar les necessitats de la societat.

Sabem que no està en les nostres mans evitar la corrupció al 100%, però sí que ho és fer que la corrupció cada vegada sigui més difícil i, sobretot, que no resti impune, penalment, moralment i econòmicament.

Equip O3C – Observatori Ciutadà contra la Corrupció

Apunts per a una avaluació de la lluita contra les causes estructurals de la corrupció

Des de fa 7 anys un equip del Parlament Ciutadà ens hem centrat, des de les limitacions pròpies del voluntariat, en identificar possibles causes estructurals de la corrupció en el Reino de España, en general, i en la Comunitat Autònoma de Catalunya, en particular.

Com podeu veure en l’annex, hem dedicat hores i hores, no sols a intentar esbrinar aquestes causes, sinó també a recollir, valorar, prioritzar i traslladar a les institucions propostes per fer-hi front.

Després de la signatura en el Parlament de Catalunya del Pacte Social contra la Corrupció el 9 de desembre de 2015, per un o altre motiu oficial no hem aconseguit celebrar la Cimera contra la Corrupció que havia d’aplegar els signants del pacte (tots els partits parlamentaris menys el PP, una vintena d’entitats ciutadanes) amb els representants dels organismes de control (Síndic de Greuges, Oficina Antifrau, GAIP, Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO)…) per poder avaluar els compromisos presos i poder acordar l’aplicació alguna mesura prioritària.

Les dades i enquestes continuen situant el problema de la corrupció com un dels més rellevants i, malgrat això, no hem estat capaços de desbloquejar la situació.

Tot indica que no hi ha una real voluntat política per afrontar els canvis urgents i necessaris perquè no es repeteixin els escàndols del passat: ni per part dels legisladors, ni per part dels executius i per part dels organismes de control ni per part dels òrgans judicials. Tampoc per part de la majoria de partits polítics, nin ta sols per part de les organitzacions ciutadanes i professionals.

Sent la corrupció una plaga que destrueix la democràcia i que augmenta les desigualtats no podem entendre aquets manca de voluntat per fer-li front.

La desafecció continua i tots els qui no estan actuant a temps per evitar-la, entre altres amb accions efectives contra la corrupció, són responsables del ressorgiment dels populismes que recullen el malestar ciutadà contra una democràcia convertida, de fet, en una partitocràcia i una plutocràcia.

Per part nostra llancem un ultimàtum per convocar la Cimera contra la Corrupció abans del 31 de març de 2020. En cas que continuï el bloqueig emprendrem accions de denúncia contra els seus responsables.

Cordialment

Equip promotor de l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció

9 de desembre de 2019