CRIDA A LA DESOBEDIÈNCIA CIVIL PELS DRETS CIUTADANS I CONTRA LA DICTADURA FINANCERA

Davant la situació d’emergència que vivim, et demanem que llegeixis amb atenció aquesta proposta de Crida i que, si hi estàs globalment d’acord, la signis tot omplint el formulari.
També et demanem que convidis altres persones a sumar-s’hi i que suggereixis possibles accions d’estratègia noviolenta (diàleg, denúncia, no cooperació, desobediència civil, construcció d’alternatives..) emprendre el més àmpliament possible, per aconseguir els objectius que pretenem.
Inicialment aquesta proposta la trametem a un primer grup d’homes dones, amb plantejaments i de procedències diverses, perquè la signin, lestenguin i facin suggeriments d’accions abans del 18 d’octubre.
La intenció és que actuem com a catalitzadors dun procés dorganització imobilització ciutadanes prou ampli, fort i sostingut en el temps per poder capgirar la greu situació social i econòmica que estem patint com persones i com a poble.
 
Hem iniciat aquest procés amb una trobada de signants e dissabte 20 d’octubre de 2012,  a Nova-Innovació Social, Plaça Catalunya 9, 4t 2a de Barcelona. (quasi cantonada Rambla de Catalunya). El dissabte 10 de novembre hi tenim la segona sessió.
 
D’entre els primers signants comptem amb Ada Colau, Angelina Hurios, Anna Monjo, Arcadi Oliveres, Federico Mayor Zaragoza, Enric Duran, Ferran Izquierdo,  Gabriela Serra, Itziar González Virós, Jaume Botey, Jaume Saura Estapà, Joan Segalés, Jordi Vila-Abadal, José Antonio González Casanova, Josep-Maria Terricabras, Josep M. Gasch, Josep Xercavins, Montserrat Ponsa, Pep Subirós, Pepe Beunza, Pere Casaldáliga, Silvia Munt, Vicenç Altaió…
 
CRIDA A LA DESOBEDIÈNCIA CIVIL
PELS DRETS CIUTADANS I CONTRA LA DICTADURA FINANCERA
Loligarquia financera i els polítics i tecnòcrates de la troika, amb les polítiques que dicten i que submisament apliquen els successius governs espanyols, i també el català, ens han declarat la guerra, amb unes polítiques que ens porten de dret a la ruïna social i econòmica.
Desmantellament del sistema públic de salut, deducació, de pensions idependència; retallades a la ciència i la cultura; augment dels acomiadaments i la precarietat; retardament de ledat de jubilació; baixada de sous i increment de la jornada laboral; encariment dels productes i serveis bàsics; privatització dempreses públiques; desnonaments persones sense sostre. Aquestes són algunes armes de l’arsenal que els terroristes econòmicsno mereixen altre nomutilitzen. A això hi hem dafegir lasfíxia econòmica a què lEstat espanyol sotmet Catalunya, i altres pobles i comunitats.
Com és possible tanta injustícia? Recordem que el malson actual el seu origen sobretot en lesclat de la bombolla immobiliària i la fallida dels bancs i caixes que lhavien alimentada. El primer rescat del sistema financer, que aplicà el govern de Zapatero, amb el suport de PP i CiU i la benedicció de la troika, va convertir allò que era el deute privat duna colla de bancs i caixes en un deute públic, de tots i totes nosaltres. A partir daquí, vam entrar en lespiral infernal del deute. Els governs espanyol català han optat per anar pagant venciments del deute i interessos als prestamistes (entre els quals hi ha els mateixos bancs que fan endeutar-nos per rescatar-los), i ho paguen amb els nostres diners, retallant serveis públics i apujant lIVA, en comptes de fer-ho apujant els impostos a les grans fortunes i a les grans empreses, i reduint despeses inútils. De manera que els menys responsables de tot el que ha passat, que coincideixen amb els més desfavorits socialment, som culpabilitzats i els més castigats.
Mentrestant, els responsables i els màxims beneficiaris daquesta situació,que més que una crisi és un estratagema dels súper rics per ser-ho més encara, continuen impunes i, en la majoria de casos, ocupant algun càrrec en una gran empresa o en l’Administració. Les retallades i reformes aplicades pels governs de torn han deixat fins ara intactes les seves fortunes i influències. És indignant que els Millet, els Urdangarín, els Rato iels Botín es passegin tranquil·lament pel carrer o segueixin manant des dels despatxos, en comptes destar a la presó i de retornar el que presumptament han robat!
Per si la majoria de la població no estiguéssim patint ja prou, el govern de Rajoy va enviar a Brussel·les a principis dagost una previsió pressupostària que inclou un altre ajust de 102.000 milions d’euros fins a finals de 2014.Aquesta nova contracció comportarà més retallades en sanitat i educació,més acomiadaments de persones treballadores públiques i una altra elevació de ledat de jubilació. No podem permetre que la Comissió Europea i els governs espanyol i català ens collin encara més, si no volem acabar sumits en la misèria per generacions.
Ja hem expressat la nostra indignació amb centenars de manifestacions i assemblees, acampades del 15M, insubmissió als peatges de les autopistes, ocupacions de centres de salut, vagues, etc., però ens cal una estratègia global i a mitjà termini per aconseguir que les nostres protestes i accions obtinguin millors resultats. Pensem que hem de reaccionar amb més contundència i intel·ligència que mai, però també amb creativitat i innovació.
Per això, nosaltres, que donem suport o participem en coordinadores en defensa de leducació i de la sanitat públiques; en plataformes de persones d’afectades per les hipoteques o per les preferents, contra els peatges; en assemblees de persones aturades o en sindicats; en grups ecologistes,pacifistes, antiracistes i feministes; en el moviment cooperativista deconomia solidària; en assemblees i comissions del 15M; en entitats de cooperació internacional i per la justícia econòmica global; en associacions de defensa dels drets humans; en el moviment veïnal i ciutadà, en candidatures municipals alternatives i progressistes; en col·lectius de treballadors, usuaris i familiars dentitats dacció social; en moviments universitaris contra laugment de taxes; en mobilitzacions de treballadors públics; etc., manifestem la ferma voluntat dimpulsar la confluència de les nostres legítimes reivindicacions en una campanya conjunta i global,planificada i prolongada, que es basi en una estratègia noviolenta demobilització, de no cooperació i desobediència civil, en la qual pugui participar el conjunt de la població de Catalunya (persones assalariades, de la petita i mitjana empresa, professionals independents, comerciants, pagesia, estudiants, jubilades etc.), una campanya que estigui orientada aassolir els objectius següents:
1.      Aprofundir i ampliar els drets civils, socials i laborals que encara preservem, avui amenaçats per la Comissió Europea i els governs espanyol icatalà. També recuperar els drets que ens han arrabassat en els últims anys. Cal que tota persona tingui cobertes les seves necessitats bàsiques:una alimentació adequada, un habitatge i un lloc de treball digne i laccés aleducació, la sanitat i la cultura.
2.      Canviar de manera radical les polítiques seguides darrerament, la qual cosa requereix la dimissió del govern de Mariano Rajoy i la formació dun altre govern sorgit dunes noves eleccions, que es posi al servei de la població i que apliqui un pla demergència fonamentat en les mesures següents:
a)      Augment dels ingressos públics: persecució efectiva del frau levasió fiscals; reforma de la fiscalitat per tal paguin més els qui més tenen i equilibri equitatiu de les balances fiscals entre les comunitats autònomes.
b)      Reducció de despeses vergonyants, com la compra darmament militar, la casa reial o la construcció dinfraestructures inútils i antiecològiques.
c)       Derogació de les contrareformes econòmiques, socials laborals (lesretallades) i restauració plena dels drets civils,socials i laborals que tants sacrificis i tantes lluites van costar durant generacions.
d)      Encausament judicial dels responsables que ens han portat aquest desastre: directius i consellers delegats de bancs, caixes i empreses amb actuacions fraudulentes, responsables bancaris de les participacions preferents, polítics corruptes, grans evasors fiscals i de capitals, alts directius del Banc dEspanya,etc., tal com reclama elManifest ciutadà davant la crisi del sistema financer, impulsat per Attac Acordem i signat per nombroses entitats del país.
e)      Impuls dun nou model socioeconòmic: penalització del capital especulatiu i regulació dels mercats financers; creació duna banca social i pública que doni crèdits a les famílies i a les petites i mitjanes empreses; promoció de nous sectors econòmics sostenibles i de leconomia cooperativa, social  solidària.
f)       Abolició de la reforma del punt 2 de larticle 135 de la Constitució espanyola que, en la seva nova versió de lestiu de 2011, estipula queel pagament dels interessos i el capital del deute públic tindrà prioritat absoluta; establiment duna moratòria en el pagament del deute fins a haver delimitat la part que és il·legítimque no es pagaràde la que és legítim,que es negociarà per tal que el seu pagament no impedeixi proporcionar unes condicions de vida dignes al conjunt de la societat actual ni a la dels nostres fills.
g)      Promulgació d’una nova llei electoral que impedeixi el segrest de la democràcia pels partits majoritaris i reconegui el dret a desenvolupar consultes populars vinculants.
h)      Anul·lació de totes les causes pendents i les condemnes contra aquelles persones i entitats acusades dactivitats relacionades amb protestes contra les retallades o de desobediència civil, per exercir el dret legítim de rebel·lió contra la injustícia.
Per avançar en aquesta campanya som conscients que:
a)      Només si mantenim una vigilància i una mobilització permanents aconseguirem que un nou govern posi en pràctica mesures com les que hem detallat, en comptes de sucumbir a les pressions de les  persones corruptes, loligarquia financera i la troika. Ens comprometem a partir dara a seguir impulsant la mobilització social per aquestes mesures,independentment del partit que governi, sigui a Catalunya o a lEstat espanyol.
b)     Sabem que la mobilització social no es pot cenyir a casa nostra. Ens comprometem també, doncs, a contactar amb persones i col·lectius dels altres pobles de lEstat espanyol i d’Europa per proposar-los aquests mateixos objectius i, en allò que els facin seus també, coordinar-nos per aconseguir-los.
c)      Les mesures socioeconòmiques durgència que exigim ens ajudaran sortir del pou en què ens han tirat, però no resoldran el problemes de fons de naturalesa econòmica, social, ecològica, política i de valors que es troben al darrere de la situació actual. Per això, cridem també la societat catalana a:
c1. Exercir el dret a l’autodeterminació que ens permeti al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya decidir democràticament la nostra relació amb l’Estat espanyol i la Unió Europea. Si la majoria social votés per la independència, caldria un procés constituent per decidir quin model social, polític i econòmic de país volem i elaborar de manera participativa una Constitució pròpia; o si la majoria social votés per mantenir-se dintre l’Estat espanyol, caldria elaborar amb els altres pobles de l’Estat, i també de manera participativa, una nova Constitució conjunta.
c2. Multiplicar les experiències autogestionàries per resoldre de manera alternativa les necessitats (de treball, de consum, dhabitatge, de cultura,doci, de relació…) que estan proliferant arreu del país en forma de cooperatives de tota mena, diniciatives comunitàries per la sostenibilitat,de xarxes de suport mutu, dassemblees populars de barri, de finance sètiques i de monedes socials, dateneus, casals i centres socials, així com denfortir-les i enxarxar-les. Aquestes experiències constitueixen la matriu inspiradora duna nova societat més democràtica, equitativa, solidària sostenible.
c3. Promoure l’autoorganització de la ciutadania amb formes de democràcia participativa i directa perquè decideixi progressivament en els diferents nivells, des dels més locals fins als més generals, les línies mestres d’actuació que hauran de seguir els governs per gestionar els assumptes col·lectius d’acord amb la voluntat popular.
Les persones que signem aquesta Crida ens constituïm en Grup Promotor per a la creació urgent duna plataforma catalana dentitats ciutadanes i de persones que acordi i impulsi una campanya de desobediència civil noviolenta que posi fi duna vegada a la dictadura financera que estem patint.
Catalunya, setembre de 2012

15O. Units per un canvi global a les 17h Pça catalunya

15 de octubre – Unidos por un cambio global

El 15 de octubre personas de todo el mundo tomarán las calles y las plazas. Desde América a Asia, desde África a Europa, la gente se está levantando para reclamar sus derechos y pedir una auténtica democracia. Ahora ha llegado el momento de unirnos todos en una protesta no violenta a escala global.
Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costes humanos o ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable situación.
Unidos en una sola voz, haremos saber a los políticos, y a las élites financieras a las que sirven, que ahora somos nosotros, la gente, quienes decidiremos nuestro futuro. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros que no nos representan.
El 15 de octubre nos encontraremos en las calles para poner en marcha el cambio global que queremos. Nos manifestaremos pacíficamente, debatiremos y nos organizaremos hasta lograrlo.
Es hora de que nos unamos. Es hora de que nos escuchen.

Iniciatives en el #15M sobre el #20N

Algunas iniciativas surgidas en el #15M entorno al #20N: alternativas electorals y  constitucionales

(ACTUALIZAT a 15/09/2011)
Estan sorgint diverses iniciatives en el marc del 15M sobre com enfocar la convocatoria electoral del 20N, sigui per tenir impacte en els resultats electorals sigui per endegar procesos de reforma constitucional.

Recullo algunes d’aquestes iniciatives i convido a que qui en conegui més les aporti per poder obtenir un panorama més clar de les opcions que s’estan gestant, en vistes a fer-les confluir al màxim.

Vot simbólic 15M en urna no oficial (nou)

Col·locar una urna per a un vot simbòlic per al 15M (poden ser atoconstruides en cartró) a les portes dels col·legis electorals on es pugui votar, com ja es feu en anteriors consultes ciutadanes. Permet votar només 15M i, si es vol,  altres candidatures.

Serviria només a mode indicatiu, reforçant internament la lluita i les conviccions, encara que hi hagués una participació menor del 20%; oferiria una nova entitat política simbòlica al moviment. Els desavantatges, és que no tindria cap pes legal, que podria ser il·legalitzat per la comissió electoral, portant-nos a noves confrontacions legals i policials, i que interpelaria menys al model avui hegemònic que no pas vots vinculants. L’avantatge és que caldria menys organització i moguda institucional que introduir els vots oficialment. Caldria veure com donar-li la major legitimitat dintre del marc simbòlic, com es feu en els referèndums per l’autodeterminació, amb els DNI, etc.

Ens permetria saber, si més no, quins d’entre els vots blancs, nuls i abstencions (50% a Catalunya a les darreres eleccions autonòmiques) s’apropen a les redefinicions i profunditzacions democràtiques que proposa el 15 m.


Rebel·lió a les urnes (nou)                                                                           Estudi en relació al moviment 15M/Indignats front les properes Eleccions Generals

 

1- http://www.kaosenlared.net/noticia/rebel.lio-fallida-a-les-urnes

2- http://www.kaosenlared.net/noticia/crisis-legitimitat-democratica

3- http://www.kaosenlared.net/noticia/el-laberint-electoral

4- http://www.kaosenlared.net/noticia/trencant-laberint-despills-sistema-electoral-2

Fets:

 • Hi ha centenars de milers de ciutadans que, per molt diverses raons, a les convocatòries electorals no recolzem cap de les opcions que se’ns ofereixen.
 • Aquest refús es manifesta tant sota la forma de vot en blanc con el vot nul i l’abstenció. Aquestes diverses modalitats de refús tenen a Catalunya un pes creixent en les successives convocatòries electorals.
 • L’actual sistema electoral està construït de tal manera que reconverteix aquest refús en una sobrerepresentació dels partits majoritaris. Aquesta usurpació de legitimitat és un fet objectiu i és independent de les motivacions i intencions subjectives de tots aquells que optem per no recolsar cap proposta electoral.

Conviccions:

 • En tant que una major participació no es tradueixi en vots directes per a cadescún dels partits en particular, el joc electoral està dissenyat per a que tots els partits estiguin interessats en potenciar l´abstenció, el vot en blanc i a partits excèntrics/extraparlamentaris.
 • En tant que la situació actual els és més que favorable, la classe política institucional en el seu conjunt no te cap motiu per impulsar cap canvi substancial. Això tan sols serà possible quan hi hagi una visualització permanent del dèficit de legitimació democràtica i el no-recolzament no pugui pervertir-se en el seu contrari, tal com es fa ara.

Proposta:

 • La fórmula més pràctica i concreta per anar assolint aquests dos objectius són candidatures que tinguin com a única funció acullir les diferents voluntats de no recolçar a cap partit determinat (opció Zero). Les persones escollides en aquestes candidatures Zero, obligatòriament estarien compromeses a:
 1.  No emetre cap declaració de cap tipus.
 2.  No emetre cap vot en cap sentit
 3.  No percebre cap remuneració en tant que membres electes.
 • A Catalunya ja existeix aquesta opció Zero i es la representada per Escons en Blanc.
 • El debat i les diferents opcions per a potenciar una major transparència i participació ciutadana en les decisions i el control de les qüestions públiques és quelcom que atany al conjunt de la societat civil i les diferentes forces polítiques.
 • L´ocpció Zero no defensa cap posició determinada més enllà de propiciar que aquest debat sigui el més ampli i viu possible.

 

Democracia www.estructura.democraciaparticipativa.es/

Asociación de ciudadanos
Profundizar en la calidad democrática de las instituciones
Fomentar la participación ciudadana en el poder del Estado y en la producción de las leyes
Como principios básicos que informan su actuación los ciudadanos asociados en DP  un manifiesto, al que se han adherido numerosas personas y entidades. Este manifiesto constituye el marco de mínimos que los ciudadanos de DP consideran deseable para la vida pública.

Por la democracia directa  http://porlademocraciadirecta.org/

Esta es una campaña surgida de diferentes asambleas pertenecientes al Movimiento 15M que han iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar la reforma de los artículos 87, 92 y 166 de la Constitución Español.

Esta modificación constitucional nos daría derecho a los/as ciudadanos/as a solicitar referéndums vinculantes para decidir sobre todos aquellos aspectos que consideremos de importancia nacional, así como a proponer reformas constitucionales y legales.
Estos derechos ahora nos son negados por la propia Constitución, que sólo permite al Presidente del Gobierno la convocatoria de un referéndum y que excluye a la ciudadanía de la posibilidad de promover reformas constitucionales y restringe al máximo la presentación de iniciativas legislativas populares.
En definitiva, estamos excluidos/as de la posibilidad de debatir y decidir cuestiones de especial relevancia política, económica, social y cultural.
Creemos que es el momento de que nuestra sociedad articule instrumentos eficaces de democracia directa, como es el referéndum y las iniciativas legislativas y de reforma constitucional.
Las firmas que recojamos se entregarán, ejerciendo el Derecho de Petición a los diferentes Parlamentos Autonómicos, para que remitan una propuesta de reforma constitucional a la Mesa del Congreso de los Diputados.
Propuesta para una asamblea constituyente
https://n-1.cc/pg/file/read/555304/propuesta-de-accin-para-el-cambio-a-un-periodo-de-debate-constitucional-o-de-liberta-constituyente

Con la misma dinámica de las asambleas, extendida por todas las provincias, pueblos y barrios, hemos de organizar este proceso de manera autogestionada, confiando en su éxito y en la expresión más amplia de los ciudadanos para que, a caballo de las Elecciones Generales, la sociedad se pronuncie sobre la necesidad del nuevo Pacto.

Para tal efecto, invitaremos a votar el día de las Elecciones Generales, en lo que llamaremos un plebiscito, para proponer la creación de una Asamblea Constituyente Ciudadana. Todo el proceso organizativo del plebiscito caerá en el Movimiento 15M, encargado de garantizar una total transparencia de la votación y de sus resultados.

De obtenerse una votación mayoritaria a favor de la Asamblea Constituyente Ciudadana (sobre el centro electoral indicado para las Generales, consideramos que el resultado sería vinculante para todas las instituciones del Estado, que deberían ponerse manos a la obra para convocar una Asamblea Constituyente Ciudadana. En este contexto estaría el Movimiento 15M legitimado para participar en todo el proceso de organización del nuevo Pacto Constituyente que se habrá de manifestar en una Asamblea Constituyente Ciudadana.

De manera práctica instalaremos urnas en todos los puestos de votación con responsable de las mismas y buscaremos los mecanismos legales para que oficialmente se haga el recuento de los votos, privilegiando

El poder dual en nuestro imaginario. Una opción estratégica para acompañar una nueva carta constituyente.
https://n-1.cc/pg/blog/read/530891/el-poder-dual-en-nuestro-imaginario-una-opcin-estratgica-para-acompaar-una-nueva-carta-constituyente
Nuestras acciones de desobediencia civil no violenta ante los poderes públicos ya están siendo atacadas por los políticos argumentando que ellos tienen más legitimidad para estar elegidos por la ciudadanía como representantes (lo vimos en el 15-J). Es en este contexto que se haría especialmente importante hacer pública una propuesta seria y potente de democracia directa, pero hay que considerar que legalmente cualquier propuesta de este tipo debe pasar por la reforma de la constitución que ahora mismo impide, creando un bloqueo circular, que desde la democracia directa se puedan rehacer las leyes orgánicas que impiden esta participación directa.

Si planteáramos simplemente una reforma de la constitución, llevar en paralelo una estrategia de democracia directa autoorganizada podría hacerse, pero su alcance estaría limitado por la falta de argumentaciones políticas que acompañarían este autogobierno. Pero si lo que hacemos es una nueva carta constituyente, la cosa cambia, ya que estaríamos escogiendo el mismo principio que históricamente a permitido constituir nuevas sociedades.
Podemos reivindicar una reforma o una nueva redacción de esta constitución, pero lo que me parece claro que tenemos que hacer en paralelo es crear las bases para que podamos construir una nueva carta constituyente sin depender de los políticos, es decir una nueva constitución creada desde abajo, horizontal y con la mayor participación posible, que si las reivindicaciones hacia arriba no son aceptadas, servirá como principal fuente de legitimidad del autogobierno del poder popular como poder legítimo nacido de la soberanía popular.

Además, la propuesta de ser aceptada, opción remota, significaría tal transformación de las vías de participación que abriría las puertas al resto de transformaciones profundas de la sociedad que estamos planteando. Son este tipo de propuestas, las que tiene sentido plantear, inasumibles porque si se asumieran significarían realmente un gran cambio.

Se trata pues de una estrategia que gracias al imaginario del poder dual, nos permitirá salir ganando, haga lo que haga el gobierno. Las mejores estrategias son como estas, las que siempre te llevan a ganar.

Candidatura 15M  http://www.candidatura15m.com/

https://n-1.cc/pg/groups/472676/candidatura15m/

Candidatura15m no es una formación política. Es una asamblea que pretende unir a todas aquellas entidades que desean postular electoralmente para que las cosas cambien. Con la nueva ley electoral se van a necesitar del orden de 300.000 firmas y diferentes actas notariales en diferentes capitales de provincia.

Por eso nos quedamos muy asombrados ante tantas agrupaciones minoritarias que están apareciendo, prometiendo que se presentarán a las elecciones generales. ¡En la vida lo conseguirán, y todo lo que sea moverse con discursos de ese tipo sólo lleva a marear la perdiz o a ensoñaciones particulares que no tienen nada que ver con la realidad social!

Creemos que es necesario crear una asamblea nacional, una candidatura conjunta y sólida que parta de unos mínimos democráticos, solicitando una lista de acuerdos pactados en dicha asamblea.

Es momento de saltar al barro, de dejar a un lado los intereses personales, los puritanismos en cuanto a ideologías propias…de ser claros, de no confundir las ilusiones de la gente con promesas electorales que sólo van a quedar en fantasías, y sobre todo de no realizar trabajos de desgaste unitarios, cuando podemos sumar esfuerzos y remar en la misma dirección.

Debate de estrategias

https://n-1.cc/pg/blog/read/609610/propuesta-de-debate-estrategias-ante-el-20n

Plantea estas líneas de estrategia:

 • constituir un partido asambleario
 • unirse a un partido ya constiuido que quiera adoptar el funcionamiento asambleario
 • defender el voto nulo como indicador del descontento con el sistema actual
 • desarrollar el sistema que defendemos, venimos diseñando y aprendiendo en un entorno que no involucre enfrentamientos directos con el poder actual establecido. Es decir, repoblar pueblos abandonados, aprender de los modelos actuales de las eco-aldeas existentes como base para implementar el sistema que venimos diseñado, construyendo y creciendo con él.

La propuesta es por tanto debatir sobre estas lineas para pasar a la acción concreta y unificada en alguna de estas lineas u otra linea que resulte de la fusión de algunas de ellas. Siento que por la proximidad de la fecha de las elecciones generales, es muy importante después de las acciones de denuncia ante la visita del papa financiada con fondos públicos, debatir que posición tomamos como grupo de personas y alcanzar un consenso mayoritario que nos una al mayor número de personas posibles para trabajar en ello. Ignorarlo creo que puede ser la muerte de nuestra lucha, puesto que dejaría abierta la puerta para que nos considerasen únicamente anti-sistemas, al tener la oportunidad de plantear el cambio social y no considerarlo.
Es nuestra responsabilidad materializar los cambios que requiere la huma-unidad. Por eso estamos aquí. Es mejor arriesgar y perder que perder por no haber arriesgado.
Te invito a hacer una valoración de la propuesta en propongo así como a expresar matices y/o apoyos a través de los comentarios.

Iniciativa debate público http://iniciativadebate.wordpress.com/

http://iniciativadebate.wordpress.com/2011/07/04/abrimos-el-debate-constituyente/

parece claro que una nueva ley que regule la ILP quedaría coja sin una reforma del artículo 87.3 de la Constitución. Y, ya metidos en harina, y vistas las numerosas limitaciones y carencias del modelo actual, ¿por qué no abordar sin complejos el debate constituyente en toda su dimensión? ¿Por qué no seguir el ejemplo de los vecinos islandeses para explicarles a los descastados que dicen representarnos qué es lo que de verdad quiere el Pueblo español? ¿Puede haber un proyecto más integrador que el de decidir desde abajo cuáles deben ser las normas fundamentales de NUESTRO Estado? ¿por qué no vamos a por todas en un proyecto que de verdad es de todos y donde que caben todas las propuestas para que aparezca como algo concreto, único, y unánime en lugar de proponer cada grupo por su cuenta?

¿Por qué no empezamos a tratar este tema con seriedad en las diferentes asambleas, marchas y acampadas?

Si me presentara a unas elecciones y las ganara

http://www.burcet.net/loqueharia.asp

Entre participantes de los movimientos 15 M se empieza a popularizar la posibilidad de concurrir a las elecciones generales con una marca política blanca, sin ánimo de querer formar gobierno. La idea es que en el parlamento exista una presencia de la sociedad civil, sin estar mediatizada por los partidos políticos.

Esta posibilidad gana adeptos entre un círculo amplio de personas que simpatizan con algunas propuestas de las movilizaciones populares y que comparten estas cuatro impresiones:

 • la política institucionalizada ha perdido credibilidad,
 • la clase política vive dentro de una burbuja,
 • los ciudadanos ya no son súbditos semi-analfabetos,
 • la innovación en política no la harán los partidos de la misma manera que los escribanos no inventaron la imprenta, ni los contables idearon la hoja de cálculo, ni los bibliotecarios pusieron en marcha Google.

PUNTO DE BIFURCACIÓN

Aparece una declaración que propone lo siguiente:

Si yo fuera el líder de una fuerza parlamentaria surgida del desencanto por la política institucionalizada y tuviera la mayoría absoluta en el parlamento ofrecería la investidura como Presidente del Gobierno a la persona que designara la segunda fuerza política más votada, con dos únicas condiciones.

 1. Que se formara un gobierno de concentración con personas procedentes de todos los partidos con representación parlamentaria, en unas proporciones justas y de acuerdo con los pactos que establezcan entre ellos.
 2. Que se propiciara de inmediato la puesta en marcha de un gran esfuerzo colectivo para concebir e implementar otro modelo económico y una nueva forma más efectiva de participación ciudadana por parte de la sociedad civil.

En mi campaña electoral habría dejado bien claro que el propósito de mi formación no sería alcanzar el poder, ni disfrutarlo, sino tener una ocasión real de contribuir a la evolución de nuestra sociedad desde canales nuevos.

Nolesvotes

http://usuario-nolesvotes.blogspot.com/2011/07/motivos-y-procedimientos-para-formar.html?spref=tw

MOTIVOS Y PROCEDIMIENTOS PARA FORMAR PARTIDOS DESDE LAS PLATAFORMAS

La dirección de e-mail que se usará para formar la coalición es: nolesvotes.electoral@gmail.com

Cinco razones para formar partidos desde las plataformas

Como ya he repetido en otras ocasiones, en las recientes elecciones el PSOE sólo ha obtenido respaldo del 18% del censo de votantes, y el PP el 25%. El mayor respaldo popular, con superioridad abrumadora,  radica en el bloque abstencionista con el 34%, que sumado al 13% de votos nulos, en blanco, de partidos minoritarios y de indignados supondrían el 47% del censo. Por tanto nada está decidido, hay muchísimos votos que no tienen todavía destino, yen la revolución de indignad@s o #15m radica el deber y la posibilidad de intentar recoger estos votos, debido a las siguientes razones…

Voto nulo con texto común

https://n-1.cc/pg/file/read/610800/propuesta-para-las-elecciones-del-20-de-noviembre

Dado que la Ley Electoral vigente viola el principio democrático de proporcionalidad e impide así que todos voten libremente lo que prefieren, dado que por otra parte tampoco hay control alguno de los electores sobre los elegidos, dado que en consecuencia se limitan éstos a decidir lo que ha sido ya decidido por sus jefes, dado que por todo ello la “democracia” vigente es una farsa vergonzante que sólo sirve a los poderosos, no me queda otra alternativa decente que desmarcarme de ella y emitir el presente VOTO NULO.

No es una crisis, es el sistema… ¿Cómo cambiamos el sistema?

Si el sistema es el que provoca las crisis, ¿como con el 15M podemos cambiar el sistema?


Los cambios de sistema pueden producirse cuando se dan 3 condiciones:


– vivimos unas condiciones objetivas de indignación (los políticos han sido secuestrados por los financieros y no representan ni responden a las necesidades de la ciudadanía)


– vivimos unas condiciones subjectivas de indignación (el movimiento 15M y gran parte de la población que le apoya)


– tenemos un programa que permite construir alternativas (esta es la tercera condición que está en construcción y que debemos impulsar)


El 15M recoge por lo menos 3 tipos de indignación con 3 estrategias que podemos hacer complementarias y no contrapuestas:


La indignación pasiva (una gran parte de la población continúa dando apoyo al 15M). ¿Como convertir la abstención, el voto en blanco o nulo, el voto útil… en un voto mayoritario que explicite la necesidad de un cambio consituyente más allà de los partidos que no nos representan?


la indignación activista (acampadas, comisiones, asambleas, marchas, manifestaciones, mobilizaciones, acciones noviolentas, desobediencia civil…). ¿Como convertir esta energía en acciones comunes transformadoras, en un cambio del sentido del voto y en un cambio de hábitos de consumo de la población indignada pasiva que hasta ahora apoya pero no actúa?


La indignación autogestionaria (en parte activista, y en parte gestadora de otras formas de vida alternativa, que no coopera con el sistema, que facilita el cambio de valores, de hábitos, de organizaciones… donde no dominen el lucro, el hacer dinero, el consumismo…)


Por todo ello, creo que en el 15M no puede haber un programa único, ni unos puntos mínimos comunes, porque a cada tipo de indignación corresponde un programa con unas estrategias diferentes, pero que podemos hacer complementarias.


Para poder avanzar en unos programas y estrategias que permitan cambiar el sistema me permito sugerir a las asambleas que acordemos una fecha (¿25 de septiembre? o ¿15 de octubre?) en que todas las asambleas que lo deseemos podamos haber dado respuesta a la siguientes cuestiones:


1. Sobre los objetivos (qué queremos)


a. Para las personas que quieren incidir en la política institucional, ¿qué objetivos consideran prioritarios que pueden llevar a un cambio de sistema? (cambios en sistema electoral, en transparencia y rendición de cuentas, en financiación de los partidos, en sistema judicial, en iniciativas ciudadanas…)


b. Para las personas que quieren incidir en el poder financiero-mediático-industrial-militar- consumista… ¿qué objetivos consideran prioritarios que pueden llevar a un cambio de sistema? (evitar deshaucios y favorecer vivienda social, dejar trabajo esclavo y crear cooperativas, dejar de comprar, ahorrar, invertir en empresas obsesionadas por el lucro y comprar, ahorrar, invertir.. en empresas sociales y solidarias…)


c. Para las personas que quieren ir más allá del capitalismo y más allá de la democracia formal, autogestionando colectivamente sus necesidades ¿qué objetivos consideran prioritarios que pueden llevar a un cambio de sistema? (crear o participar en la economía social y solidaria, en ecoredes, ecoaldeas, en cooperativas integrales, en cooperativas de vivienda o de cesión de uso, de trabajo, de consumo, de ahorro e inversión, redes de comunicación alternativa, objeción fiscal a gastos militares, con moneda ética social complementaria..)
2. Sobre las propuestas concretas para conseguir cada objetivo (qué medios)


Una vez acordados los objetivos prioritarios para cada grupo de personas (que pueden estar en más de un grupo), habrá que poner en común y acordar en cada grupo de cada asamblea cuales son los medios, leyes, procedimientos,prioritarios para avanzar en cada objetivo.


Por ejemplo, para un objetivo de:
a) Cambio en sistema electoral: listas abiertas o cerradas…, circunscripciones,…


b) Plan de transición en el barrio o pueblo para hacerlo más sostenible, más solidario, más habitable para todas…


c) Creación o impulso de una red de cooperativas que reduzca la dependencia de los bancos y de las multinacionales
3. Sobre las estrategias (cómo lo hacemos)


Una vez acordados los objetivos y las propuestas prioritarias para cada grupo de personas (que pueden estar en más de un grupo), habrá que poner en común y acordar en cada asamblea cuales son las estrategias prioritarias para cada tipo de objetivo y de propuesta.


Por ejemplo, para objetivos del grupo a:


– Exigir compromisos escritos con garantías a los partidos y candidaturas electorales conforme asumen o no los objetivos y las propuestas… y conseguir que miles de personas manifiesten públicamente que solo votarán a los partidos que asuman estos compromisos.


– Crear una candidatura que defienda el conjunto de objetivos y propuestas prioritarias en una Plataforma por un Proceso Constituyente, con el objetivo de tener la mayoría en el Congreso y poner en marcha una nueva constitución que favorezca una democracia real y evite la plutocracia (poder del dinero) actual.


Por ejemplo, para objetivos del grupo b:


– Lanzar campañas de desobediencia civil a gobiernos o de boicot a empresas o productos que que prioricen el lucro por encima de valores y derechos sociales, ambientales… locales o globales.


Por ejemplo, para objetivos del grupo c:


– Creación de redes sociales y económicas viables con moneda ética y social complementaria, con sistemas de crédito sin intereses para impulsar economía social y solidaria sostenible y no especulativa…


Por último: sobre los procedimientos participativos para acordar, priorizar y coordinar los objetivos, las propuestas y las estrategias


Para que este proceso sea fruto del máximo número de personas – condición de éxito – podemos ensayar otros procedimientos más participativos y deliberativos que la simple asamblea, en que una parte de las asistentes no logra aportar.


Por ejemplo, en 3 pasos:


1. En la asamblea se plantea una de la cuestiones.
a. En equipos de 7 a 10 cada persona da su respuesta que cada uno escribe en una hoja
b. Cada persona indica 2 ó 3 respuestas prioritarias
c. Así, cada equipo, en muy poco tiempo tiene una lista de respuestas priorizadas elaborada por todas las personas.
d. Se ponen en común, en un cartel /pizarra / proyector/ las respuestas priorizadas de cada equipo, y se construye una lista común, que si es muy larga, también puede priorizarse entre todas, indicando los apoyos que cada una tiene con mano alzada.


2. Cada asamblea antes de la fecha acordada comparte con las otras asambleas las respuestas priorizadas obtenidas sobre objetivos, propuestas y estrategias comunes, en n-1, o en una web preparada para este proceso.


3. En pocos días se publican las listas de objetivos, con sus propuestas y estrategias en una web de priorización – tipo www.deliberaweb.com – para ver el grado de acuerdo y de consenso que obtienen de los distintos grupos de personas.


En pocos meses podemos tener un abanico complementario de objetivos, propuestas y estrategias complementarias que den fuerza al movimiento 15M para avanzar en un cambio de sistema.

Transició cap a un urgent canvi de rumb

Transició cap a un urgent i indispensable canvi de rumb

 
Hem d’agrair que el moviment del 15-M hagi fet emergir un generalitzat sentiment d’indignació que no s’expressava públicament. El nucli d’aquesta indignació és la necessitat d’una profunda transició en tres àmbits clau:


Primer, hem de revisar les actituds i els comportaments, individuals i col·lectius, polítics i empresarials, que situen l’afany de guanyar diners, la maximització del benefici com a l’objectiu prioritari que determina les nostres decisions i relacions, en detriment de la cohesió social, el respecte als drets humans i laborals, i la sostenibilitat ambiental. Sense aquesta revolta cultural la nostra civilització s’està extingint, perquè l’exclusió social i la destrucció de la natura la fan inviable.


Segon, per tant, aquest canvi cultural implica el canvi del sistema econòmic, financer i monetari que està fonamentat només en la rendibilitat econòmica,i no en la rendibilitat social ni ambiental. Cal deslegitimar socialment i desincentivar legalment i fiscalment totes les actuacions que només persegueixin l’acumulació de diners i la concentració de riquesa. Si volem un món habitable per a tothom, cal canviar un sistema econòmic i financer fonamentat en l’endeutament i en l’especulació, i no en la producció de béns i serveis per cobrir les necessitats bàsiques de tothom, en harmonia amb la natura.
Tercer: per fer-ho, hem de canviar el sistema polític nacional que està segrestat pel sistema econòmic financer global, com admet el mateix Josep Duran i Lleida. Si els governs i els parlaments estan segrestats pels bancs i les borses, per les grans empreses i les agències de qualificació, per les institucions financeres internacionals… Això vol dir que els polítics no ens poden representar, perquè no poden decidir sobre els temes clau que ens afecten. La plutocràcia –el poder del diner– ha suplantat la democràcia, el poder del poble i dels seus representants.


Si compartim els motius més profunds d’aquesta indignació, entendrem que –més enllà de les formes transgressores imprescindibles en qualsevol revolta que desperti la societat de l’apatia i la resignació– la responsabilitat d’emprendre amb urgència aquesta transició cultural i social és de tots. El canvi de sistema econòmic i polític requereix noves formes d’acció ciutadana, política i econòmica, i no sols depèn dels “indignats” actius, sinó principalment dels “indignats” fins ara passius o espectadors, que han d’exigir i expressar, en les activitats diàries i també electoralment, aquest indispensable i urgent canvi de rumb.

Darrera actualització ( Dilluns, 27 de juny del 2011 02:00 ) 

Publicat a