La II Cimera és fruit dels acords de fa 2 anys i de 7 anys de trajectòria continuada, i no pot quedar enterbolida ni tapada per fets que afectin un o altre dels seus participants. 

L’objectiu de l’Observatori i de les Cimeres és posar les bases per lluitar contra les causes estructurals de la corrupció per evitar, precisament, que els “casos” de presumpta o de comprovada corrupció no malmetin ni la necessària gestió política ni menystinguin les necessàries iniciatives ciutadanes.

Cal posar en valor la feina feta per part de ciutadania organitzada que té la capacitat de retrobar-se per segon cop al Parlament amb persones electes, representants d’organitzacions polítiques, organismes de control, responsables de govern i persones representants  d’entitats per parlar, deliberar i acordar mesures contra la corrupció, de fer-ne el seguiment i retre comptes, sigui la situació política o personal que hi hagi momentàniament.

Si algú té dubtes sobre la posició que ha de prendre la Presidenta del Parlament ja hi ha previst al Reglament del Parlament que la Mesa és la responsable de prendre decisions sobre els drets i deures d’un diputat o diputada en casos que se’ls obri un judici oral per corrupció.

La relació de l’O3C amb el Parlament i la seva presidència és institucional. Ens relacionem amb qui ostenta la presidència en cada moment i mentre ho sigui.

La presumpció d’innocència ha de prevaldre. Malgrat hi hagi càrrecs que volen mantenir-s’hi per entorpir la justícia, també és cert que hi ha procediments judicials que es posen en marxa per intentar eliminar adversaris polítics. No és la nostra funció dirimir aquests conflictes, sinó posar els bases perquè no es puguin produir.

8/7/2022