About us

En un món malalt, violent i insostenible la prioritat de cadascú, de cada poble, és viure per equilibrar-lo.

Etimològicament ve del llatí: aequilibrium = aequus: igual i libra: pes

Podem dir que en la vida l’equilibri dinàmic és l’estat en què les diferents forces aconsegueixen contrarestar-se; en què s’integren amb certa coherència els processos psíquics, socials, polítics, econòmics... ; en què es cerca un reajustament de les variables rellevants quan existeixen tendències que apunten un canvi; en què es mantenen unes condicions determinades que permeten la vida dels individus i de l’espècie; l'equilibri dinàmic també és el que passa quan fem moviments o adoptem posicions per no perdre l'equilibri...

Qui Sóc

Nascut a Barcelona el da2retrato Martí 05.10rrer dia de 1954 però registrat l’1 de gener de 1955 per evitar, segons la llevadora, que fos el més jove de la mili. Una acció vana perquè no vaig fer el servei militar en ser un dels membres del primer grup d’objectors. Una acció, però, que amb els anys em va entrenar a distingir entre realitat i legalitat; a sentir-me en una situació de traspàs entre allò que acaba i allò que comença. Els jocs al carrer, quan es podia jugar al barri de Sagrada Família, i l’escoltisme han estat la meva escola de vida.  I els projectes col·lectius, amb motivació i implicació personal, han estat i són la meva universitat. En el Testament Vital Inèdit repasso la visió i les pràctiques de les principals accions de la vida. No és cap doctrina ni cap escrit “políticament correcte”. Simplement són reflexions sobre les accions de la vida lligades al néixer, al créixer, al decréixer, al morir... De fet, aquest web és un espai per endreçar i compartir, més enllà de la fugacitat i el soroll de les xarxes socials, els articles, els llibres, els projectes, els serveis... que vaig fent i oferint, per si a algú li pot ser de profit. Fa dues dècades vaig apostar pel terme “innovació social” com a mètode que permetia no sols repensar la societat sinó recollir i promoure propostes estructuralment transformadores. Ara amb la frivolització del terme “innovació social” vinculat pràcticament a l’emprenedoria de projectes reformistes,  prefereixo anar substituint-lo. Ara opto pel terme “equilibri”. Innovar no diu cap qualitat que no sigui la novetat. Equilibrar, vol dir, orientar la innovació social perquè sigui estructuralment transformadora d'una vida, una política, una economia, una terra... massa desequilibrades. Des de primers de setembre de 2021, he començat a publicar Articles, amb la categoria Equilibra, en què proposo un mètode per ser conscients dels desequilibris que patim o provoquem, i del procediment per cercar re-equilibrar-los.

Agraïments

Vull agrair especialment a la Lina R. la seva dedicació i creativitat per la línia gràfica i per posar en marxa aquest web; i al Ferran A. per les seves contribucions gràfiques i de programació.

També a la M. Luisa M. per la paciència en revisar els articles. A ella i a la Xus de M. pels suggeriments sobre alguns dels llibres. I a una bona colla d'amics i amigues per les millores aportades.