EQUILIBRA LA VIDA

Per un món més equitatiu i harmònic

EQUILIBRA LA POLÍTICA

Per un món més equitatiu i harmònic

EQUILIBRA L'ECONOMIA

Per un món més equitatiu i harmònic

EQUILIBRA LA TERRA

Per un món més equitatiu i harmònic

En un món malalt -violent i insostenible-

la prioritat de cadascúde cada comunitat,

és viure per equilibrar-lo, per fer-lo habitable per a tothom.

Equilibra la vida

Cerquem l’harmonia en nosaltres mateixos(es) i en les relacions amb els altres; en comunicar sense jutjar; entre el ser i el fer; les idees i les accions…

Equilibra la política

Cerquem la proporció entre democràcia directa, participativa i representativa; com evitar la concentració de poders; com evitar estructuralment la corrupció…

Equilibra l’economia

Cerquem com evitar les crisis; l’equivalència entre diner i riquesa real; la proporció acceptable entre renda mínima i renda màxima; una moneda ètica…

Equilibra la terra

Cerquem la proporció entre la densitat de població i l’ús sostenible dels recursos; entre els humans i les altres espècies…