Serveis

Assessorament, divulgació

i formació sobre:

  • Estratègia noviolenta de transformació de conflictes
  • Participació deliberativa, presencial i telemàtica
  • Dinamització de grups, assemblees, trobades…
  • Sistemes monetaris i financers ètics i transparents
  • Models socioeconòmics alternatius als capitalismes d’estat i de mercat
  • Sistemes civils de protecció, seguretat i defensa noviolenta
  • Moviments socials i ciutadania activa com a contrapès als poders establerts
  • Democràcia equilibrada: directa, participativa i representativa
  • Sistemes per evitar estructuralment la corrupció
  • Equilibrar: orientar una innovació social transformadora

Assessorament

Amb els anys alguna cosa aprenem dels encerts i dels errors. Compartir i endreçar les experiències per intentar veure-hi més clar: col·lectius, organitzacions, institucions… que volen replantejar els seus objectius, plans, actuacions… amb més equilibri, amb participació…

Em podeu demanar acompanyament a dissenys, organització o processos de reflexió estratègica, de participació deliberativa, d’organització d’accions…

Divulgació

Al llarg de la vida hi ha persones, frases, accions, llibres, idees… que ens impacten, que ens fem nostres i que esdevenen referents de la nostra vida. No cal recomençar de nou. Cal difondre aquests missatges per si poden ser d’utilitat a d’altres en el camí d’una vida i un món més equilibrats. Llibres, projectes, articles, vídeos… recopilats.

Em podeu demanar organitzar o participar en tallers, conferències… o escriure articles, participar en entrevistes…

 

Formació

La millor formació és la que es fa al llarg de la vida, reflexionant sobre els projectes en què participem.  Ens formem actuant i actuem formant-nos. Els valors que ens mouen, què ens motiven. Els objectius assolibles que volem atènyer. Els mitjans, les eines adequades per acostar-nos als objectius. La comunicació interna entre el grup per no entrebancar-nos… i la comunicació amb la societat per aconseguir incidir en la generació de nous equilibris…

Em podeu demanar ser en processos auto-formatius, en suscitar valors, en concretar objectius, en triar mitjans adequats, en establir comunicacions empàtiques…