Davant la passivitat i complicitat de la majoria de partits que no combaten les flagrants violacions de drets per part dels estats (i dels seus governs, parlaments, sistemes judicials, policials, penitenciaris i militars) que afecten milions de persones empobrides, marginades, discriminades a casa nostra i arreu del món.

Davant l’especialització dels moviments socials orientats a la defensa de drets dels respectius col·lectius, drets difícils d’aconseguir perquè són fruit d’un sistema capitalista econòmic basat en la corrupció i en l’acaparament de diners, bens i serveis per part d’una ínfima minoria a casa ostra i arreu del món.

Davant la insuficiència de les lluites cíviques, pacífiques i democràtiques d’aquests moviments per guanyar drets i la dificultat per aplegar-se de cara a plantejar alternatives al sistema econòmic i al sistema polític hegemònics.

Plantegem la necessitat de teixir una xarxa de confiances que s’enfoqui a l’elaboració i promoció de models de vida alternatius al capitalisme i al socialisme, a la democràcia i a l’autocràcia, al masclisme i a la misogínia, al creixement generalitzat i al decreixement forçat, al racisme i a la xenofòbia, a la desmesura i a l’acaparament, a la destrucció de les condicions de vida, dels ecosistemes i de la vida animal i vegetal.

Aquesta xarxa va teixint transversalitats entre persones vinculades a diferents moviments que volen anar més enllà.

S’inspira en el convivialisme com a l’art de conviure i discrepar sense matar-se.

I aposta per la lluita noviolenta estratègica com a mitjà legítim i coherent per promoure els equilibris necessaris propis dels models de vida alternatius citats.

Martí Olivella, 25/06/2022