Què és això que s’acaba?

No s’acaba la vida en el planeta, però sí moltes de les seves expressions vegetals i animals, molts dels ecosistemes formats durant milions d’anys…

No s’acaba, potser, la vida humana, però sí la de l’actual civilització hegemònica, com s’han acabat tantes altres cultures i civilitzacions anteriors… i s’acaba perquè és profundament desequilibradora en estar fonamentada en l’hibris, en la desmesura, en l’excés d’acaparar diners i poder per sobre de tota altra consideració.

En la suposada societat del coneixement i de la hiper-informació, hem perdut el coneixement, l’enteniment i la consciència dels efectes dels nostres actes i comportaments, dels desequilibris que provoquem.

“La veritat ens farà lliures” però, ens preguntem, què és la veritat? D’entre les moltes accepcions, n’hi ha una de clara: la veritat és saber, tenir coneixement i consciència dels desequilibris o equilibris que generem. I com saber-ho en un món tan complex? Es tracta d’estendre la idea original de les Avaluacions d’Impacte Ambiental en tots els àmbits, productes i serveis, per exemple, creant col·laborativament una viquimpact en què:

  1. Detallem els impactes socials, econòmics, ambientals, culturals de qualsevol producte o servei, en tot el se cicle de vida.
  2. Coneguem el consum per capita, en cada país i arreu del món, amb els màxims i mínims, amb les mitjanes.
  3. Oferim una Guia de racionament indicatiu, que permeti orientar el consum personal, familiar, social…: reducció per excés o increment per manca.
  4. Facilitem sistemes de compensació interpersonal o intersocial per tendir a l’equilibri de consums sostenibles (com es fa amb la compensació de CO2).

En la mesura en què es van tenint avaluacions contrastades cal incorporar-les en la publicitat i en les etiquetes. Ho faran voluntàriament els productes i serveis que tendeixin a l’equilibri. I, quedaran en evidència aquells que no ho facin.

Martí Olivella, 20/06/2022