Converses per afrontar emergències

Estem vivint un conjunt d’emergències, -alimentària, laboral, d’habitatge, migratòria, masclista, climàtica, bèl·lica, energètica, sanitària, financera, nacional, política, poblacional…- que, més enllà del sentiment d’afectació directa, no ens deixen indiferents i ens demanen una resposta ràpida i adequada a l’alçada de la gravetat i de la seva interrelació en una profunda crisi de civilització.

Atrafegats i atordits en el dia a dia per urgències o distraccions de tota mena, ens costa donar-nos espai i temps per a reflexionar; per a conversar sobre les causes clau, els efectes imprevisibles, o no, i les propostes a generar o experiències a potenciar per fer front comú als desequilibris de tot ordre que provoquen aquestes emergències.

Desequilibris que ens plantegen què hem de fer perquè tota persona (per començar, les que vivim a Catalunya):

 1. No passi gana ni set, no visqui malnodrida i tingui una alimentació saludable
 2. No pateixi ni fred ni calor extremes, disposi d’un vestit adequat i d’una llar digna
 3. No sigui ni abandonada ni discriminada per qualsevol diversitat o procedència personal o grupal
 4. Tingui una ocupació lliure, digne i útil amb ingressos adequats a les seves necessitats i possibilitats
 5. Disposi de l’atenció i les cures adequades per fer front a qualsevol malaltia
 6. Tingui accés al coneixement i a la informació veraç adequats als seus interessos
 7. Pugui expressar lliurement i responsable les seves opinions i preferències
 8. Pugui influir i participar en les decisions comunitàries i polítiques dels diferents àmbits
 9. No sigui agredida ni pateixi violències impunement sense rebre protecció i pugui ser rescabalada
 10. Visqui en un entorn no degradat on no malmetem l’aire, les aigües, els sòls, la flora i la fauna

Ja no podem suportar més tant sofriment i tanta violència evitables, tant soroll i tanta baralla, tant insult i menyspreu, tanta distracció i tanta mentida, tanta crispació, passivitat, impotència i ràbia.

Inspirat en l’original sentit pacificador de “Pau i Treva” de fa mil anys i en el dret d’asil en els espais sagrats, entro en un espai silenciós que faciliti la conversa segura i tranquil·la sobre:

 • com fem front a les emergències que patim?
 • com establim vincles entre les diverses lluites?
 • com apliquem la lluita noviolenta per fer un país i un món habitables per a tothom

De dilluns a divendres, de 10:15 a 13:15h i de 15:00 a 18:00h entre el 2 i el 30 de novembre de 2022, estaré disponible a tenir una ronda de converses amb les persones dels diferents col·lectius, moviments socials i organitzacions ciutadanes que vulguin compartir dubtes, propostes, reflexions, experiències… entorn aquestes qüestions, que vulguin teixir coneixences i aliances, que vulguin convertir-se per fer emergir vida d’entre les emergències que ens amenacen.

M’agradaria poder conversar amb tu. Tria el dia i hora que et vagi bé.

Estaré atent i receptiu en l’auster i mil·lenari claustre romànic de Sant Pau del Camp al Raval de Barcelona.

Martí Olivella  marti@equilibra.cat   Telegram: @eixida   Aquí, per seguir les converses

Consens de Barcelona

El Consens de Barcelona ha nascut en oposició i com a alternativa al Consens de Washington, que representa l’essència de la política econòmica neoliberal compartida per l’establishment mundial (Banc Mundial, FMI, Govern, Congrès i senat d’EUA, bancs, empreses i lobbys). Ha estat un projecte polític implacable que ha reordenat i continua reordenant el món a favor de les minories privilegiades. La crisi global demana respostes globals.

Respostes que no poden venir dels qui l’han provocat, acceptat o se n’han aprofitat. Per tant, cal redefinir les regles del joc que han d’afavorir el bé comú, és a dir, la cobertura sostenible de les necessitats bàsiques per a tota la població mundial, és a dir, generar un món habitable per a tothom.

Amb aquest objectiu es gestà el Consens de Barcelona que va començar a elaborar-se el 2008.

Què és Barcelona Consensus?

 • És una alternativa intercultural a la globalització neoliberal
 • És una resposta a la crisi sistèmica que vivim en l’actualitat.
 • És una alternativa al Consens de Washington.
 • És un nou contracte social, polític i econòmic per aconseguir un món habitable per a tothom.
 • És una crida a l’acció de la ciutadania. Un compromís d’actuació.

Global University of Sustainability

En resposta a la nostra època en crisi, la iniciativa de la Universitat Global per a la Sostenibilitat (Global U) dóna suport a la proliferació d’entitats locals autònomes i autogestionades, i la seva connexió en una xarxa interdependent per la sostenibilitat ecològica i socioeconòmica amb justícia. Global U es constitueix com un fòrum experimental de pràctiques alternatives en la producció, difusió i ús del coneixement, fent possible diferents maneres de relacionar-se entre si i de nodrir les propostes definides per les institucions i experiències pràctiques. Global U busca transcendir la mercantilització del coneixement impulsada pels mecanismes capitalistes que donen forma a éssers individualistes i possessius. S’espera reunir velles i noves generacions de persones compromeses, que treballen per la justícia ecològica i la justícia socioeconòmica per articular el coneixement produït per les experiències en el camp, reflexions comuns i, en particular, les savieses de la gent gran, les dones i les comunitats que defensen els seus béns comuns i drets. S’espera ajudar a potenciar iniciatives practicades per organitzacions i xarxes per fomentar noves interconnexions, experimentar amb formes creatives i equitatives d’interacció, creació de xarxes, i la gestió dels béns comuns. Global U visualitza una nova societat humana i sostenible a la terra.

https://our-global-u.org/oguorg/