Indicador de l’equilibri global (ecosistema Terra)

L’indicador principal d’equilibri global és aquell que garanteix un “consum” per habitant proper a la mitjana (tendència a igualar el consum per càpita) però alhora, s’assegura que aquest consum, en perspectiva global, és sostenible en relació a les capacitats planetàries.

No hi pot haver equilibri global mentre una petita part de la població acapara, consumeix, destrueix molts més recursos que els que empra gran part de la població mundial, ni si l’ús global d’aquests recursos és inviable en el conjunt del planeta.

https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figures

El càlcul d’aquest indicador no és difícil:

  1. Conèixer producció / consum / residu anual mundial de cada recurs per càpita (aigua, energia, cereals, lleguminoses, fruites i verdures, peixos -; minerals metàl·lics i no metal·lics; CO2, plàstics…)
  • Obtenir les xifres d’un repartiment equitatiu de cada recurs per cada habitant de la Terra (o de cada continent, país, en funció d’especificitats de consum).
  • Racionament voluntari: sent conscient del desequilibri que produeixo, adopto les mesures de transició cap a l’equilibri global i de compensació, en cas que estigui per sobre la mitjana o que sigui insostenible…
  • Racionament obligatori: en cas que el racionament voluntari no tingui efectes re-equilibradors en el termini que tenim per evitar situacions irreversibles, cal aplicar-lo políticament, com es fa en tota situació d’emergència en un sistema tancat, com és el cas de la nau espacial comuna de la Terra.