Quins són els canvis clau. Annexos (en PDF)

Quins són els canvis clau…

                            que poden obrir la porta a d’altres canvis?

Annex 1. Exemple de mesures que seran més possibles per afrontar la transició

Annex 2. Exemple d’òrgans “reguladors” a Catalunya, Espanya i Europa a democratitzar

Annex 3. Funcions comparades dels bitllets d’euro i la seva evolució

  *   *   *

Annex 1. Exemple de mesures que seran més possibles per afrontar la transició

Transició A. Referèndum sobre la proporció de desigualtat tolerable d’ingressos i de patrimoni. Una de les primeres consultes vinculants ha de permetre a la ciutadania decidir quina és la proporció entre la màxima renda anual en relació a la renda mínima garantida. També la ciutadania ha de decidir quin és el límit tolerable d’acumulació de patrimoni o capital a partir del qual el diner es transforma en poder destructor de la democràcia i del lliure mercat. Aquestes decisions de democràcia directa permetran concebre la fiscalitat com una contribució al bé comú ben administrat i no com un impost d’un estat corromput que no rendeix comptes.

Transició B. Potenciar la creació monetària nacional, complementària a l’euro, amb un sistema de crèdit i aval mutu. Mentre siguem a la zona euro i no puguem democratitzar el Banc Central Europeu es tracta d’afavorir la sobirania financera gràcies a les monedes socials complementàries, sectorials, locals o nacional, que aporten finançament sense interessos a l’economia productiva real i als governs, tot guanyant independència de les arbitrarietats del poder financer, mentre aquest no estigui del tot democratitzat.

Transició C. Finançament de la Renda Garantida de Ciutadania i del finançament de les PIME amb una moneda complementària “Eurocat” www.eurocat.cat  basada en el crèdit mutu sense interessos.  Es fonamenta en experiències europees consolidades i en la proposta de l’euro-dracma a Grècia.

Transició D. Supressió de la circulació del diner en efectiu, tot començant pels bitllets de 100 a 500€ que representen més del 50% de l’efectiu, per reduir l’economia submergida i augmentar la recaptació fiscal; per dificultar les operacions criminals i de corrupció; per dificultar l’evasió fiscal; per facilitar la traçabilitat de les operacions públiques i dels seus responsables…

Transició E. Pla de xoc per a la reactivació econòmica, l’ocupació i l’estalvi energètic amb la rehabilitació integral-energètica dels edificis públics i dels habitatges, amb finançament gràcies a l’estalvi d’energia i als fons d’inversió europeus.

 * * *

Seguiu el document complet a Quins són els canvis clau. Annexos (en PDF)