Davant la situació d’emergència que vivim, et demanem que llegeixis amb atenció aquesta proposta de Crida i que, si hi estàs globalment d’acord, la signis tot omplint el formulari.
També et demanem que convidis altres persones a sumar-s’hi i que suggereixis possibles accions d’estratègia noviolenta (diàleg, denúncia, no cooperació, desobediència civil, construcció d’alternatives..) emprendre el més àmpliament possible, per aconseguir els objectius que pretenem.
Inicialment aquesta proposta la trametem a un primer grup d’homes dones, amb plantejaments i de procedències diverses, perquè la signin, lestenguin i facin suggeriments d’accions abans del 18 d’octubre.
La intenció és que actuem com a catalitzadors dun procés dorganització imobilització ciutadanes prou ampli, fort i sostingut en el temps per poder capgirar la greu situació social i econòmica que estem patint com persones i com a poble.
 
Hem iniciat aquest procés amb una trobada de signants e dissabte 20 d’octubre de 2012,  a Nova-Innovació Social, Plaça Catalunya 9, 4t 2a de Barcelona. (quasi cantonada Rambla de Catalunya). El dissabte 10 de novembre hi tenim la segona sessió.
 
D’entre els primers signants comptem amb Ada Colau, Angelina Hurios, Anna Monjo, Arcadi Oliveres, Federico Mayor Zaragoza, Enric Duran, Ferran Izquierdo,  Gabriela Serra, Itziar González Virós, Jaume Botey, Jaume Saura Estapà, Joan Segalés, Jordi Vila-Abadal, José Antonio González Casanova, Josep-Maria Terricabras, Josep M. Gasch, Josep Xercavins, Montserrat Ponsa, Pep Subirós, Pepe Beunza, Pere Casaldáliga, Silvia Munt, Vicenç Altaió…
 
CRIDA A LA DESOBEDIÈNCIA CIVIL
PELS DRETS CIUTADANS I CONTRA LA DICTADURA FINANCERA
Loligarquia financera i els polítics i tecnòcrates de la troika, amb les polítiques que dicten i que submisament apliquen els successius governs espanyols, i també el català, ens han declarat la guerra, amb unes polítiques que ens porten de dret a la ruïna social i econòmica.
Desmantellament del sistema públic de salut, deducació, de pensions idependència; retallades a la ciència i la cultura; augment dels acomiadaments i la precarietat; retardament de ledat de jubilació; baixada de sous i increment de la jornada laboral; encariment dels productes i serveis bàsics; privatització dempreses públiques; desnonaments persones sense sostre. Aquestes són algunes armes de l’arsenal que els terroristes econòmicsno mereixen altre nomutilitzen. A això hi hem dafegir lasfíxia econòmica a què lEstat espanyol sotmet Catalunya, i altres pobles i comunitats.
Com és possible tanta injustícia? Recordem que el malson actual el seu origen sobretot en lesclat de la bombolla immobiliària i la fallida dels bancs i caixes que lhavien alimentada. El primer rescat del sistema financer, que aplicà el govern de Zapatero, amb el suport de PP i CiU i la benedicció de la troika, va convertir allò que era el deute privat duna colla de bancs i caixes en un deute públic, de tots i totes nosaltres. A partir daquí, vam entrar en lespiral infernal del deute. Els governs espanyol català han optat per anar pagant venciments del deute i interessos als prestamistes (entre els quals hi ha els mateixos bancs que fan endeutar-nos per rescatar-los), i ho paguen amb els nostres diners, retallant serveis públics i apujant lIVA, en comptes de fer-ho apujant els impostos a les grans fortunes i a les grans empreses, i reduint despeses inútils. De manera que els menys responsables de tot el que ha passat, que coincideixen amb els més desfavorits socialment, som culpabilitzats i els més castigats.
Mentrestant, els responsables i els màxims beneficiaris daquesta situació,que més que una crisi és un estratagema dels súper rics per ser-ho més encara, continuen impunes i, en la majoria de casos, ocupant algun càrrec en una gran empresa o en l’Administració. Les retallades i reformes aplicades pels governs de torn han deixat fins ara intactes les seves fortunes i influències. És indignant que els Millet, els Urdangarín, els Rato iels Botín es passegin tranquil·lament pel carrer o segueixin manant des dels despatxos, en comptes destar a la presó i de retornar el que presumptament han robat!
Per si la majoria de la població no estiguéssim patint ja prou, el govern de Rajoy va enviar a Brussel·les a principis dagost una previsió pressupostària que inclou un altre ajust de 102.000 milions d’euros fins a finals de 2014.Aquesta nova contracció comportarà més retallades en sanitat i educació,més acomiadaments de persones treballadores públiques i una altra elevació de ledat de jubilació. No podem permetre que la Comissió Europea i els governs espanyol i català ens collin encara més, si no volem acabar sumits en la misèria per generacions.
Ja hem expressat la nostra indignació amb centenars de manifestacions i assemblees, acampades del 15M, insubmissió als peatges de les autopistes, ocupacions de centres de salut, vagues, etc., però ens cal una estratègia global i a mitjà termini per aconseguir que les nostres protestes i accions obtinguin millors resultats. Pensem que hem de reaccionar amb més contundència i intel·ligència que mai, però també amb creativitat i innovació.
Per això, nosaltres, que donem suport o participem en coordinadores en defensa de leducació i de la sanitat públiques; en plataformes de persones d’afectades per les hipoteques o per les preferents, contra els peatges; en assemblees de persones aturades o en sindicats; en grups ecologistes,pacifistes, antiracistes i feministes; en el moviment cooperativista deconomia solidària; en assemblees i comissions del 15M; en entitats de cooperació internacional i per la justícia econòmica global; en associacions de defensa dels drets humans; en el moviment veïnal i ciutadà, en candidatures municipals alternatives i progressistes; en col·lectius de treballadors, usuaris i familiars dentitats dacció social; en moviments universitaris contra laugment de taxes; en mobilitzacions de treballadors públics; etc., manifestem la ferma voluntat dimpulsar la confluència de les nostres legítimes reivindicacions en una campanya conjunta i global,planificada i prolongada, que es basi en una estratègia noviolenta demobilització, de no cooperació i desobediència civil, en la qual pugui participar el conjunt de la població de Catalunya (persones assalariades, de la petita i mitjana empresa, professionals independents, comerciants, pagesia, estudiants, jubilades etc.), una campanya que estigui orientada aassolir els objectius següents:
1.      Aprofundir i ampliar els drets civils, socials i laborals que encara preservem, avui amenaçats per la Comissió Europea i els governs espanyol icatalà. També recuperar els drets que ens han arrabassat en els últims anys. Cal que tota persona tingui cobertes les seves necessitats bàsiques:una alimentació adequada, un habitatge i un lloc de treball digne i laccés aleducació, la sanitat i la cultura.
2.      Canviar de manera radical les polítiques seguides darrerament, la qual cosa requereix la dimissió del govern de Mariano Rajoy i la formació dun altre govern sorgit dunes noves eleccions, que es posi al servei de la població i que apliqui un pla demergència fonamentat en les mesures següents:
a)      Augment dels ingressos públics: persecució efectiva del frau levasió fiscals; reforma de la fiscalitat per tal paguin més els qui més tenen i equilibri equitatiu de les balances fiscals entre les comunitats autònomes.
b)      Reducció de despeses vergonyants, com la compra darmament militar, la casa reial o la construcció dinfraestructures inútils i antiecològiques.
c)       Derogació de les contrareformes econòmiques, socials laborals (lesretallades) i restauració plena dels drets civils,socials i laborals que tants sacrificis i tantes lluites van costar durant generacions.
d)      Encausament judicial dels responsables que ens han portat aquest desastre: directius i consellers delegats de bancs, caixes i empreses amb actuacions fraudulentes, responsables bancaris de les participacions preferents, polítics corruptes, grans evasors fiscals i de capitals, alts directius del Banc dEspanya,etc., tal com reclama elManifest ciutadà davant la crisi del sistema financer, impulsat per Attac Acordem i signat per nombroses entitats del país.
e)      Impuls dun nou model socioeconòmic: penalització del capital especulatiu i regulació dels mercats financers; creació duna banca social i pública que doni crèdits a les famílies i a les petites i mitjanes empreses; promoció de nous sectors econòmics sostenibles i de leconomia cooperativa, social  solidària.
f)       Abolició de la reforma del punt 2 de larticle 135 de la Constitució espanyola que, en la seva nova versió de lestiu de 2011, estipula queel pagament dels interessos i el capital del deute públic tindrà prioritat absoluta; establiment duna moratòria en el pagament del deute fins a haver delimitat la part que és il·legítimque no es pagaràde la que és legítim,que es negociarà per tal que el seu pagament no impedeixi proporcionar unes condicions de vida dignes al conjunt de la societat actual ni a la dels nostres fills.
g)      Promulgació d’una nova llei electoral que impedeixi el segrest de la democràcia pels partits majoritaris i reconegui el dret a desenvolupar consultes populars vinculants.
h)      Anul·lació de totes les causes pendents i les condemnes contra aquelles persones i entitats acusades dactivitats relacionades amb protestes contra les retallades o de desobediència civil, per exercir el dret legítim de rebel·lió contra la injustícia.
Per avançar en aquesta campanya som conscients que:
a)      Només si mantenim una vigilància i una mobilització permanents aconseguirem que un nou govern posi en pràctica mesures com les que hem detallat, en comptes de sucumbir a les pressions de les  persones corruptes, loligarquia financera i la troika. Ens comprometem a partir dara a seguir impulsant la mobilització social per aquestes mesures,independentment del partit que governi, sigui a Catalunya o a lEstat espanyol.
b)     Sabem que la mobilització social no es pot cenyir a casa nostra. Ens comprometem també, doncs, a contactar amb persones i col·lectius dels altres pobles de lEstat espanyol i d’Europa per proposar-los aquests mateixos objectius i, en allò que els facin seus també, coordinar-nos per aconseguir-los.
c)      Les mesures socioeconòmiques durgència que exigim ens ajudaran sortir del pou en què ens han tirat, però no resoldran el problemes de fons de naturalesa econòmica, social, ecològica, política i de valors que es troben al darrere de la situació actual. Per això, cridem també la societat catalana a:
c1. Exercir el dret a l’autodeterminació que ens permeti al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya decidir democràticament la nostra relació amb l’Estat espanyol i la Unió Europea. Si la majoria social votés per la independència, caldria un procés constituent per decidir quin model social, polític i econòmic de país volem i elaborar de manera participativa una Constitució pròpia; o si la majoria social votés per mantenir-se dintre l’Estat espanyol, caldria elaborar amb els altres pobles de l’Estat, i també de manera participativa, una nova Constitució conjunta.
c2. Multiplicar les experiències autogestionàries per resoldre de manera alternativa les necessitats (de treball, de consum, dhabitatge, de cultura,doci, de relació…) que estan proliferant arreu del país en forma de cooperatives de tota mena, diniciatives comunitàries per la sostenibilitat,de xarxes de suport mutu, dassemblees populars de barri, de finance sètiques i de monedes socials, dateneus, casals i centres socials, així com denfortir-les i enxarxar-les. Aquestes experiències constitueixen la matriu inspiradora duna nova societat més democràtica, equitativa, solidària sostenible.
c3. Promoure l’autoorganització de la ciutadania amb formes de democràcia participativa i directa perquè decideixi progressivament en els diferents nivells, des dels més locals fins als més generals, les línies mestres d’actuació que hauran de seguir els governs per gestionar els assumptes col·lectius d’acord amb la voluntat popular.
Les persones que signem aquesta Crida ens constituïm en Grup Promotor per a la creació urgent duna plataforma catalana dentitats ciutadanes i de persones que acordi i impulsi una campanya de desobediència civil noviolenta que posi fi duna vegada a la dictadura financera que estem patint.
Catalunya, setembre de 2012