Vivim com a “normal” un conjunt inacceptable de desequilibris estructurals entre:

– el creixement exponencial de la població i l’exhauriment dels recursos en un món finit

– el creixement il·limitat dels desitjos, potenciats per la publicitat, i la manca de cobertura sostenible de les necessitats bàsiques de gran part de la població

– el creixement de la demanda d’energia i l’exhauriment de les fonts no renovables

– la concentració de població en megaciutats i l’abandonament de les zones rurals

– el creixement desorbitat de l’endeutament i les capacitats per retornar-lo amb els interessos

– el diner creat per a l’especulació i el valor dels béns i serveis reals

– el sector financer especulatiu i el sector productiu

– els costos del sector públic i les capacitats productives del sector privat per alimentar-lo

– el sector productiu i el sector reproductiu

– el creixent poder i retribució dels gerents i la pèrdua de capacitat de decisió dels accionistes

– poder empresarial – financer global i poder polític nacional

– cultures tecnològiques i cultures tradicionals – ancestrals

– poder empresarial – mediàtic i poder polític i social

– afany de lucre a curt termini i beneficis socials, empresarials, naturals

– visió i resultats a curt termini i visió i resultats a llarg termini

– L’ús dels béns per a una vida digna i segura i l’abús de la propietat acaparadora i malbartada

…..

El món està desequilibrat,

l’equilibrador que l’equilibri bon equilibrador serà.

 

En la civilització dominant actual, quin és el desequilibri principal que està a l’origen dels altres desequilibris?

 

Per a cada desequilibri es tracta de proposar i acordar uns indicadors d’equilibri (entre mínim i màxim) que garanteixin una vida habitable per a tothom, i els mitjans – jurídics, polítics, econòmics…_ que cal aplicar per aconseguir-los