Equilibra la terra

Cerquem la proporció entre la densitat de població i l’ús sostenible dels recursos, entre viure bé avui i les generacions que vindran, entre el nostre niu i el planeta sencer…

Projectes

Cal un nou consens mundial, fet per les persones i els pobles, que substitueixi l’actual consens entre els especuladors i els poderosos, que estan convertint el món en una gran explotació de la terra i d’esclaus, al seu exclusiu servei i benefici.

Llibres

El país que volem, la Catalunya desitjable, és un país que te en compte les generacions passades i les generacions a venir, un petit país inserit en un petit planeta d’un immens univers.

Articles

Com espècie malvivim en el present i ens acostem al no futur mentre no cultivem la consciència de pertànyer a una sola comunitat humana, amb moltes colles diferents, però solidàries; de pertànyer a una sola terra, amb moltes terres i racons entranyables…

Articles

Això s’acaba

Què és això que s’acaba? No s’acaba la vida en el planeta, però sí moltes de les seves expressions vegetals i animals, molts dels ecosistemes formats durant milions d’anys... No s’acaba, potser, la vida humana, però sí la de l’actual civilització hegemònica, com s’han...

Campanyes per fer front a desequilibris clau

Ni creixement il·limitat ni decreixement generalitzat, economia i re-distribució equilibrada Ni moneda anònima ni digital especulativa, moneda ciutadana responsabilitzadora Ni publicitat ni prohibició, informació completa i contrastable Ni exèrcits ni sols “aturem la...

La participación ciudadana en el urbanismo

46 curso de Urbanismo (2020-21) Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos, EVETU - IVAP 17 de junio 2021 conferencia de clausura en Bilbao a las 15:00 horas Gracias por la invitación pues es una excelente oportunidad para formular y compartir reflexiones sobre...

Què tenen en comú?

L’escalfament global amb milers de milions de persones afectades en la salut, desplaçades, empobrides Les violències masclistes amb milions de dones abusades, maltractades o assassinades Les violències armades amb milions de persones mortes, ferides o refugiades La...