• Ni creixement il·limitat ni decreixement generalitzat, economia i re-distribució equilibrada
  • Ni moneda anònima ni digital especulativa, moneda ciutadana responsabilitzadora
  • Ni publicitat ni prohibició, informació completa i contrastable
  • Ni exèrcits ni sols “aturem la guerra”, defensa civil noviolenta
  • Ni prostitució legal ni abolicionisme irreal, sexe lliure i treball digne
  • Ni pornografia masclista ni censura moralista, erotisme feminista
  • Ni democràcies ni oligarquies, sociocràcia ciutadana
  • Ni votar ni imposar, deliberar i consentir
  • Ni partits ni anti-política, ciutadania activa organitzada
  • Ni premsa lliure ni premsa d’estat, llibertat i suport a Julian Assange

Martí Olivella, 19/06/2022