Ciutadania activa X un món habitable per a tothom

Nova

Del 2000 al 2015, Nova ha estat una associació independent i sense ànim de lucre que promovia la innovació social per generar noves pràctiques i models que fessin transitar la societat cap a un país i un món habitables per a tothom.
Nova entén la innovació social com la capacitat d’introduir, en la reflexió i en l’acció, aspectes nous que no s’han tingut en compte fins ara, per poder millorar la societat.
Nova aporta mirades, objectius, estratègies, metodologies, propostes, accions i avaluacions que ofereixen alternatives als sistemes socials, econòmics i polítics que necessiten ser repensats.
Amb els seus programes i projectes, l’equip de nova ha mostrat que l’aplicació de la innovació social pot reeixir en àrees com la noviolència activa, la democràcia participativa, la transparència i la recerca d’alternatives al sistema…
Nova no només genera iniciatives socialment innovadores, sinó que també acull persones i grups que vulguin desenvolupar-ne alguna.
Des de 2016 ha canviat el nom a Novact, Institut Internacional per l'Acció Noviolenta
anar al web Next project