Entrevista sobre Transformació social (Adam Peribáñez)

– Què entenem avui dia per transformació social?

Com tota expressió pot significar coses ben diferents segons qui les diu i què vol aconseguir. Aquest terme no es troba a la viquipèdia! Transformació: “Fer passar quelcom d’una forma a una altra; metamorfosar”. Podem dir que és el procés pel qual una societat canvia de forma, d’estructura, de relacions… Si la transformació és molt profunda i ràpida, en podem dir revolució. El que pot inspirar la transformació és la innovació social.  Però val a dir que moltes “revolucions” ho transformen tot – canvien els aparences – perquè tot continuï igual – en mans dels mateixos poders fàctics.

– Quin paper hi juguen les entitats educatives?

En un món estructuralment desequilibrat, violent i insostenible, la transformació social és un deure de tothom que vol afavorir un món equilibrat, noviolent i sostenible.

En un món així, l’objectiu és educar per transformar, per fer persones responsables de les seves vides i del món que viuen, per fer-lo habitable per a tothom.

No hi ha educació neutra. L’educació en valors ens compromet a educar per aprendre a saber què cal transformar i com fer-ho, en tots els àmbits de la vida.

– Quan podem dir com a entitat que efectivament estem creant transformació social?

Quan la comunitat educativa identifica realitats èticament inacceptables i es posa com objectiu fer plans de transformació, de transició, a partir de les pròpies capacitats – que inclou la capacitat d’adquirir-ne de noves – fins aconseguir modificar aquestes realitats, no sols en la forma i els efectes, sinó en l’estructura, en les causes que les provoquen.

Quan cadascú descobreix la responsabilitat i la capacitat per plantejar canvis necessaris que facin una comunitat, un barri, un poble, un món habitables per a tothom.

– Quines són les majors dificultats i riscos avui dia en aquest camp (administratives, d’actitud pròpia, mala interpretanció del concepte, etc).

La dificultat més gran és la dispersió, l’entreteniment idiotitzador que ens manté despistats del que és essencial, el no ser capaços de concentrar l’atenció i l’energia en triar objectius valuosos (amb valors) i de posar l’esforç per aconseguir-los.

La burocràcia dels projectes ens pots despistar, la mala gestió i digestió de la sobre informació, la superficialitat en l’aplicació dels conceptes (innovació i transformació social, com emprenedoria per fer petits gadgets orientats a … ser famosos o guanyar molts diners…)

– Aprofitant la tasca de Nova, ens podries donar alguns exemples dels programes o projectes més rellevants i transformadors que estigueu duent a terme (dins i fora de l’àmbit educatiu)?

Nova – Innovació Social, des de fa molts anys, discretament,

amb uns quants col·laboradors i amb pocs mitjans,

està promovent i recolzant un país millor, amb una:

nova política

nova moneda

nova via d’activar els joves en atur

nova seguretat i defensa civils per a Catalunya

nova acció pacificadora en conflictes armats

nova cooperació internacional noviolenta

nova forma de participar més efectiva

nova eina per fer transparents les institucions

nova economia orientada al bé comú

nova alternativa al capitalisme

en definitiva, estem contribuint a fer

el país que volem

en un món habitable per a tothom

Ara, ens agradaria promoure i recolzar aquestes i altres propostes clau, ens agradaria comptar amb tu per fer-ho millor.