Revolta cívica mundial

La situació mundial és inacceptable. La crisi financera provocada per la cobdícia d’una minoría que ha privatitzat els guanys, ara vol ser afrontada pels governs amb la socialització de les pèrdues, pagades entre tots, perquè de nou la riquesa es concentri encara més en uns pocs multimilionaris que aprofiten, si no es que provoquen, les crisis.

Que els governs rescatin els grans bancs privats amb diners de tothom – o augmentant impostos o reduint despeses socials – és un robatori a gran escala que no ens pots deixar indiferents.

Les injeccions de fons públics arriben ja a quasi 1.200.000.000.000 (un bilió dos-cents mil millions) de dòlars en un any, tres vegades més que els 400.000.000.000 quatre-cents mil milions) de dòlars que cada any, els països del Sud paguen d’interessos del deute extern acumulat al llarg dels 30 anys, gràcies a una operació planejada de la gran banca i dels països del Nord per expoliar i sotmetre a servitud les poblacions del Sud.

És a dir, els governs del Nord ens fan creure que hem de pagar impostos per cobrir la gestió fraudulenta dels bancs i en canvi, diuen que és impossible condonar el deute extern que fa malviure gran part de la població mundial. Cap dels objectius del mil·lenni (erradicar la pobresa extrema i la fam, educació universal, igualtat entre gèneres, reduir la mortalitat infantil, millorar la salud materna, combatre la SIDA, sostenibilitat ambiental, aliança mundial…) s’està complint per manca del recursos necessaris promesos. El conjunt de l’ajuda al desenvolupament del Nord és 50.000.000.000 (cinquanta mil milions) de dòlars, només una vuitena part del que el Sud paga al Nord en concepte del deute. I segons el darrer informe de NNUU, es podrien aconseguir els objectius del mil·lenni previstos per l’any 2010, només amb 18.000.000.000 (divuit mil milions) de dòlars addicionals.

Fa vergonya que els governs ens facin creure que la crisi d’alguns bancs avars l’hem de pagar entre tots i que, en canvi, no tenim diners per afrontar els genocidis més inacceptables de la crisi global que afecta a milions de persones (850.000.000 -vuit-cents cinquanta milions- de persones passen fam cada dia!, 30.000 infants moren cada dia per causes evitables…).

Davant aquest sistema econòmic i polític estructuralment injust i depredador, que fa augmentar les desigualtats com mai en la història, concentrant la riquesa, el poder i la informació en mans de molt pocs i que fa augmentar la pobresa i la misèria de milions de persones, no podem continuar expectants i perplexos. Les institucions que hem votat no estan responent amb les polítiques adequades per cobrir les necessitats humanes bàsiques de tothom arreu del món, únic indicador del benestar de la societat contemporània.

Ens sentim formant part d’una revolta cívica mundial, una revolta noviolenta de persones i d’organitzacions que considerem aquest estat de coses inacceptable. Persones que volem coordinar-nos per potenciar accions i campanyes existents, o per llançar-ne de noves, que vagin al nucli del sistema: per impedir que aquest sistema continuï provocant tant sofriment en benefici d’uns pocs – tot recolzant-se en la complicitat d’immenses minories que no volem perdre petits privilegis…- i per ajudar a emergir unes noves regles de joc més sostenibles i equitatives.

Podem fer moltes coses. Proposem començar a compartir les nostres denúncies, propostes i compromisos al web www.inacceptable.net (properament) per tal que cadascú conegui, recolzi, s’inspiri i coordini accions i campanyes proposades.

Ciutadans revoltats del món sencer, unim-nos!                            6 d’octubre 2008