Campanya #Reclam

Decàleg #reclam

És una campanya d’entrenament a la denúncia noviolenta i d’auto-organització per a futures campanyes.

  1. En una acció de denúncia noviolenta es pretén donar a conèixer una injustícia i atreure les simpaties, la reflexió, el suport i la implicació del ventall de posicions inicials de la gent.
  • És molt important la imatge del grup, de les persones, de l’entorn: somriure, serenitat, si cal humor.
  • Té un inici, un desenvolupament i un final. Amb riscos assumits per tots els participants.
  • Es forma un grup d’acció basat en la confiança. També hi ha un fotògraf que publica imatges clau a xarxes i un observador – mediador per millorar errors i per vetllar per les conseqüències de l’acció.
  • Si hi ha provocacions, insults, cops… es respon amb intel·ligència pacífica.
  • Si la policia agafa algú al carrer tots els altres se li s’abracen per evitar detencions individuals.
  • Si detenen un, tot el grup es compromet a anar a comissaria per ser detinguts.
  • La policia busca el responsable o detenir-ne un, per fer por als altres. Cal evitar-ho. Si demanen el carnet a un o el donen tots o cap. Això cal decidir-ho abans.
  • L’acció no acaba fins que no són tots lliures o detinguts. Si hi ha multes s’assumeixen col·lectivament tant si es paguen com si no.
  1. Després de l’acció és molt important fer balanç tant col·lectiu com de les sensacions personals. Veure què es pot millorar.

PS. Cal parlar amb un advocat defensor de drets humans per conèixer la normativa canviant de la pandèmia i les grans limitacions de la llei mordassa. I que estigui atent a la repressió.