Pla de xoc contra l'atur, la pobresa i la desigualtat

Amb tres mesures complementàries:

  1. Pla de xoc per a la reactivació econòmica, l’ocupació i l’estalvi energètic amb la rehabilitació integral-energètica dels edificis públics i dels habitatges, amb finançament gràcies a l’estalvi d’energia i als fons d’inversió europeus.
  1. Finançament de la Renda Garantida de Ciutadania i del finançament de les PIME amb una moneda complementària “Eurocat” www.eurocat.cat basada en el crèdit mutu sense interessos. Es fonamenta en experiències europees consolidades i en la proposta de l’euro-dracma a Grècia.
  1. Limitació de l’escletxa/esquerda de la renda, amb una consulta/referèndum sobre la relació socialment tolerable entre renda mínima i màxima.

Vegis propostes del Parlament Ciutadà – amb video – presentades al Fòrum d’alternatives a l’atur, la pobresa i la desigualtat