L'emergència de la ciutadania activa

Ciutadania activa: indignada, activada, compromesa, responsable… que cerca el bé comú i l’interès general, i no sols el bé privat i l’interès particular de la ciutat, del país, de la humanitat i del planeta.

diferent de la

La ciutadania habitualment no activa:  desactivada, impotent, resignada… però que es pot activar amb propostes engrescadores i transformadores, que pot estar interessada en exercir els seus drets de participació més enllà del vot periòdica representants, mitjançant propostes, accions, consultes, referèndums…

 

L’emergència d’un 5è poder

Fa dos segles va ser una innovació social  – una revolució – substituir el poder absolut del rei per tres poders independents – legislatiu, executiu i judicial – que havien de ser contrapoders entre ells per evitar cap nou absolutisme reial, econòmic, militar o religiós.

Durant aquests 2 segles han anat emergint nous poders, no reconeguts formalment, que influei­xen – i, fins i tot, dominen – els 3 poders clàssics. Els canvis socials d’una població molt més for­mada i les noves tecnologies de comunicació i d’informació, de manipulació i d’interacció.. obli­guen a reconfigurar el sistema de contrapoders.

Durant el segle XX els mitjans de comunicació de masses – premsa, ràdio, tv – han estat consi­derats com el 4at poder, per la seva capacitat de crear opinió pública favorable o contrària al rè­gim del moment, com a contrapoder per denunciar la ineficàcia o corrupció dels 3 dels poders, o com eina de manipulació d’alguns dels 3 poders o dels poders econòmico–financers que, en nom de la llibertat d’expressió, han passat a controlar els mitjans de comunicació i els seus missat­ges, a favor dels seus interessos.

De fet el poder econòmico–financer és un ”meta” poder, que està per sobre de tots els altres, i els condiciona directament – finançament dels partits, corrupció dels polítics i jutges – o indirec­tament, creant “necessitats”, provocant crisi financeres… fins el punt d’esdevenir una dictadura financera que sotmet tots els altres poders als seus propis interessos per mantenir els privilegis de l’1%.

Per fer front a aquesta dictadura, més o menys encoberta, que substitueix la demo-cràcia repre­sentativa de la majoria dels qui voten per una pluto-cràcia (poder del diner) absolutista, al llarg del segle XIX i especialment del segle XX ha anat emergint l’anomenat 5è poder: la ciutadania activa amb diferents expressions, sota el paraigua d’Organitzacions No Governamentals  – sindi­cats, organitzacions de petites i mitjanes empreses, d’economia social, d’ecologistes, de drets humans, socials i civils, de cooperació, pau, de comunicació alternativa.. -.

Una ciutadania formada i informada, responsable, que vol fer política no partidista, que vol con­tribuir a alliberar-nos de la dictadura financera que promou un creixement, de deutes amb interessos, il·limitat, insostenible per a tots però molt interessant pels qui la promouen i se’n beneficien.

Emergència: d’emergir, de créixer, de sortir a la llum una realitat latent

Emergència: d’urgència, de que és el moment adequat i no pot esperar

Nova, Centre per a la Innovació social, aplega l’experiència d’aquesta ciutadania activa, de persones socialment innovadores des dels anys 70, i promou, acull, facilita sinergies... de persones i col·lectius que volem convertir aquesta crisi en oportunitat per fer un país i un món més habitable per a tothom.

Som un equip d’unes 30 persones, format durant 40 anys, amb veterans i joves, que fins ara hem funcionat bàsicament participant en projectes de cooperació en suport als moviments noviolents especialment d’orient mitjà, però que volem enfortir la base social de la ciutadania activa que impulsa o promou la innovació social, les alternatives al sistema, especialment facilutant la participació, la transparència i l’estratègia noviolenta.

Avui celebrem la inauguració d’aquest nou local, que és fruit del compartir privilegis, feina i diners. Molts dels aquí presents hi heu contribuït. I tots els qui ens en beneficiem us donem la gràcies.

Un nou local que vol afavorir aquesta emergència i sinergia d’iniciatives de la ciutadania activa. Per això, les iniciatives que ara s’aniran presentant són una mostra del que durant aquest darrer any ha anat emergint en el local de sota i que esperem continuaran fent-ho en aquest local durant l’any vinent.

Per enfortir Nova com a espai promotor d’iniciatives de la ciutadania activa i per afavorir sinergies entre iniciatives, disposeu d’un parell de fulls, un per emportar-vos amb totes les dades per reforçar sinergies i l’altre que podeu omplir i deixar amb els vostres interessos i suports.

També haurem de parlar amb cada col·lectiu de les necessitats i condicions d’ús de l’espai pel proper curs, perquè tingui la millor ocupació possible i que tot plegat sigui sostenible. En principi volem reservar un vespre a la setmana com espai per programar activitats públiques d’aquestes i altres iniciatives.

Sense més preàmbuls, comencem.  26/06/2013