Xarxa d’Experiències d’Innovació Educativa Catalanes (XEIEC)

Xarxa d’Experiències d’Innovació Educativa Catalanes (XEIEC)

En el marc de l’educació formal del nostre país contrasta un alt nivell d’insatisfacció i de problemàtiques no ben resoltes… amb una innovació puntual que mostra la possibilitat de fer front creativament a les dificultats.

Des de Nova, com a centre d’innovació social, estem atents al sorgiment d’innovacions socials en diferents àmbits per veure com poden ser la llavor de resposta a problemàtiques difícils de resoldre.

Els darrers mesos hem tingut l’ocasió de conèixer alguna experiència d’innovació educativa, que ens ha fet qüestionar si tindria sentit l’ajudar a crear una Xarxa d’Experiències d’Innovació Educativa, amb l’objectiu de potenciar i estendre les millors innovacions.

Metodologia inicial

Identificar els centres educatius que estan elaborant innovacions.

Estudiar quins son els processos que han emprés per aconseguir implantar-les.

Elaborar indicadors per avaluar fins a quin punt les innovacions milloren la qualitat educativa amb uns bons resultats.

En el mateix procés d’indagació sobre innovacions, processos i resultats, averiguar l’interès dels diferents actors per crear entre ells una xarxa d’experiències d’innovació educativa, per aprendre i per estendre les innovacions tot compartint-les.

Estem cercant una persona amb formació de sociologia de l’educació o similar, que pugui dedicar mitja jornada durant 9 mesos per endegar aquest projecte.

Martí Olivella

Nova – Centre per  ala Innovació Social