Proposta de compromís electoral: Solucions digitals per canalitzar liquiditat als sectors més afectats per la crisi

Compromís polític per part de les diferents candidatures en les properes eleccions al Parlament de Catalunya d’endegar urgentment un projecte orientat a canalitzar la despesa pública amb efecte multiplicador i eficient cap a aquells sectors que necessiten una injecció de recursos per afrontar la crisi, gràcies a les tecnologies de moneda digital ja experimentades.

Considerant que en aquests moments, degut a la crisi econòmica provocada per la Covid-19, cal disposar d’instruments efectius i transparents per rellançar i transformar l’economia de proximitat i sortir de la gravíssima situació deflaccionària.

Considerant que molts ajuntaments ja estan bonificant amb vals i xecs la compra en el comerç i els serveis locals amb xifres importants, com és el cas de Vilafranca del Penedès, Sant Cugat del Vallès, Parets..

Considerant que les associacions i els gremis de comerç local de tot Catalunya, que les de l’economia social i cooperativa, que els diferents sectors afectats per la crisi (cultura, oci, restauració, hostaleria, esport, transport…) estan en aquests moments organitzats i demanen respostes públiques efectives a la pèrdua imposada d’activitat.

Considerant que fa més de sis anys un equip va elaborar una proposta de moneda complementària anomenada Eurocat (www.eurocat.cat) que facilita el crèdit mutu segur entre empreses i que va ser presentada a diversos partits i entitats.

Considerant que a Catalunya ja disposem de plataformes viables per gestionar monedes complementàries com la Grama de Santa Coloma de Gramenet i, especialment, com la prova pilot que s’ha fet amb el Rec a la ciutat de Barcelona (www.rec.barcelona) amb demostrada capacitat per augmentar l’efecte multiplicador de la despesa pública (els diners circulen més entre les empreses de proximitat i no se’n van fora del territori); pilot finançat amb fons europeus i que ara es re-llança per activar econòmicament alguns dels barris amb més dificultats.

Considerant que la majoria d’experts en monedes socials, ciutadanes, complementàries ofereixen  les seves capacitats i la seva experiència per posar a punt plataformes que permetin canalitzar el diner públic amb efecte multiplicador en aquells sectors que han quedat més afectats per la crisi (www.ineval.org/ahora/ )

Considerant que el Parlament europeu ha aprovat un document molt complert sobre com orientar la regulació d’aquest nou tipus instruments financers digitals amb cadena de bloc. (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652097/EPRS_ATA(2020)652097_ES.pdf)

Considerant que molt aviat s’obriran els procediments per presentar projectes que permetin canalitzar els milers de milions d’ajudes de la Unió Europea a l’Estat espanyol per fer front de forma efectiva i transparent a la crisi econòmica provocada per la Covid. 

Considerant que hi ha experiències de gran volum en l’aplicació d’aquest tipus d’iniciatives, com és el cas de Corea del Sud, amb una canalització cap a la ciutadania equivalent a més de 6.000 milions d’euros.

Considerant que properament hi ha eleccions al Parlament de Catalunya i que els compromisos electorals son una bona ocasió per introduir noves mesures efectives de xoc.

Proposem que hi hagi un compromís polític per part de les diferents candidatures en la propera contesa electoral catalana per crear un projecte de plataforma digital orientat a canalitzar la despesa pública cap a aquells sectors que necessiten urgentment una injecció de recursos per poder afrontar la crisi, per reconvertir sectors obsolets, per facilitar el crèdit mutu entre les empreses, per ajudar els que més ho necessiten – que inclou tota aquella població afectada per manca d’ingressos degut a l’atur o als ERTO’s, i, fins i tot, per aplicar un ingrés universal d’emergència.

Proposem un acord amb tots els sectors interessats en potenciar una economia de proximitat i en afrontar la crisi amb noves eines més eficients i transparents per participar en la implantació d’aquest projecte.

Catalunya, 09/11/2020

Primeres organitzacions signants

Associació Eurocat                    www.eurocat.cat

Associació Novact                     www.novact.org

Taula de Canvi scoop               rec.barcelona/participacio

Respostes a info@eurocat.cat 

Proposem que aquest compromís inclogui les mesures per afrontar les limitacions i inconvenients que poden sorgir de l’aplicació d’aquestes plataformes tecnològiques en relació a la protecció de la privacitat de les dades personals. Cal activar la comissió parlamentària sobre un règim de transparència i l’aplicació amb garanties dels sistemes digitals, especialment dels relacionats amb noves formes de moneda. Posar en marxa aquesta comissió és un dels acords de la I Cimera contra la corrupció celebrada el mes de juliol 2020 en el Parlament de Catalunya i pot ajudar a definir la correcta implantació del projecte de moneda digital catalana..