Global University of Sustainability

En resposta a la nostra època en crisi, la iniciativa de la Universitat Global per a la Sostenibilitat (Global U) dóna suport a la proliferació d’entitats locals autònomes i autogestionades, i la seva connexió en una xarxa interdependent per la sostenibilitat ecològica i socioeconòmica amb justícia. Global U es constitueix com un fòrum experimental de pràctiques alternatives en la producció, difusió i ús del coneixement, fent possible diferents maneres de relacionar-se entre si i de nodrir les propostes definides per les institucions i experiències pràctiques. Global U busca transcendir la mercantilització del coneixement impulsada pels mecanismes capitalistes que donen forma a éssers individualistes i possessius. S’espera reunir velles i noves generacions de persones compromeses, que treballen per la justícia ecològica i la justícia socioeconòmica per articular el coneixement produït per les experiències en el camp, reflexions comuns i, en particular, les savieses de la gent gran, les dones i les comunitats que defensen els seus béns comuns i drets. S’espera ajudar a potenciar iniciatives practicades per organitzacions i xarxes per fomentar noves interconnexions, experimentar amb formes creatives i equitatives d’interacció, creació de xarxes, i la gestió dels béns comuns. Global U visualitza una nova societat humana i sostenible a la terra.

https://our-global-u.org/oguorg/