Estat de pau

El seminari Estat de Pau vol fer una contribució al diàleg social sobre la seguretat i la defensa dels estats i, en aquest sentit, vol donar arguments perquè, tant els estats existents com els de nova creació, com podria esdevenir Catalunya, abordin els conflictes des d’una perspectiva no militar i abandonin la defensa armada com a pilar de la seguretat.

Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que els afecten. Si Catalunya esdevé un nou estat tindrà una oportunitat històrica per plantejar un nou model de protecció, seguretat i defensa civils, que serveixi, fins i tot, de model per a d’altres estats.

http://www.estatdepau.cat/

Memorial per la pau

A més de fer conèixer la persona de Josep Vidal i Llecha i la trajectòria de la seva vida en defensa de la pau i de la fraternitat universal, es vol promoure tota mena d’iniciatives a favor de la pau i el desarmament, en el marc del respecte als drets de les persones i dels pobles, potenciar tota mena d’iniciatives de persones i grups que treballin en aquesta línia, especialment pel que fa al desarmament, la no-violència i l’ecologia.

Organitza i concedeix anualment el Memorial Josep i Liesel Vidal  amb una dotació econòmica de 8.000 €

http://www.memorialpau.org