Parlament ciutadà

El Parlament Ciutadà vol ser un parlament format per persones i col·lectius alternatiu al dels partits. El Parlament Ciutadà vol empoderar la ciutadania, transformar l’actual model social i econòmic, expressar i canalitzar les necessitats de la ciutadania, actuar com a contrapès i control de les institucions polítiques, promoure la legitimació i el reconeixement mutu entre movimients socials i ciutadania activa, fomentar la confluència i la cooperació de persones i col·lectius.
El Parlament Ciutadà treballa mitjançant iniciatives, sessions i crides.
El Parlament Ciutadà s’organitza en plenari, comissions i una intercomissió.
El Parlament Ciutadà es finança per les quotes dels seus membres i per donacions, sense rebre ni ajuts ni subvencions.

Des de 2018, s’ha donat de baixa l’associació, però continua viu en diverses experiències. I, especialment, en l’Observatori Ciutadà Contra al Corrupció (O3C)

https://parlamentciutada.org/