Lluita noviolenta

La noviolència és la nostra força, una força més efectiva que la violència i que la passivitat. Des de fa anys hem anat incorporant els elements clau de l’actitud, l’estratègia i les accions noviolentes practicades arreu del món. L’1 i el 3 d’octubre molta gent ens vàrem posar a prova i responguérem, com sempre, amb coratge i dignitat. Si molta de la resistència noviolenta ha estat espontània i intuïtiva, què no serem capaços de fer amb més formació i organització per a l’acció!

Novact

Institut Internacional per a l’acció no violenta

NOVACT lluita per aconseguir una societat lliure de conflictes armats i de violència en totes les seves dimensions, basada en la seguretat humana i la noviolència com una estratègia d’acció transformadora per un món pacífic, just, digne i equitatiu.

Per aconseguir el seu objectiu segueix les següents línies d’acció:

  • Donar suport a moviments noviolents o de resistència civil pacífica que treballin per la transformació de conflictes i / o situacions d’injustícia, garantint la seguretat humana i la cobertura de les necessitats bàsiques, desenvolupant els drets i les llibertats i promovent que les societats puguin viure sense por que els seus valors i drets siguin atacats.
  • Desenvolupar Operacions Civils i Noviolentes de Manteniment de Pau per protegir les poblacions vulnerables en situacions de conflicte armat, a través de la creació de sistemes de prevenció de conflictes i construcció de pau, reconciliació i transició política, allà on la societat civil local i / o institucions representatives ho demanin.
  • Observar, investigar, facilitar i donar suport a processos de construcció de pau, mediació, manteniment de la pau i prevenció de conflictes amb una especial atenció a la promoció de l’Estat de Dret i la millora de la seguretat humana.
  • Incidir perquè els actors governamentals, locals i internacionals, treballin a favor de la seguretat humana, la construcció de pau i la democràcia en totes les seves dimensions assegurant l’equitat de tracte i el respecte a les identitats

https://novact.org/

Estat de pau

El seminari Estat de Pau vol fer una contribució al diàleg social sobre la seguretat i la defensa dels estats i, en aquest sentit, vol donar arguments perquè, tant els estats existents com els de nova creació, com podria esdevenir Catalunya, abordin els conflictes des d’una perspectiva no militar i abandonin la defensa armada com a pilar de la seguretat.

Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que els afecten. Si Catalunya esdevé un nou estat tindrà una oportunitat històrica per plantejar un nou model de protecció, seguretat i defensa civils, que serveixi, fins i tot, de model per a d’altres estats.

http://www.estatdepau.cat/

Nova

Del 2000 al 2015, Nova ha estat una associació independent i sense ànim de lucre que promovia la innovació social per generar noves pràctiques i models que fessin transitar la societat cap a un país i un món habitables per a tothom.

Nova entén la innovació social com la capacitat d’introduir, en la reflexió i en l’acció, aspectes nous que no s’han tingut en compte fins ara, per poder millorar la societat.

Nova aporta mirades, objectius, estratègies, metodologies, propostes, accions i avaluacions que ofereixen alternatives als sistemes socials, econòmics i polítics que necessiten ser repensats.

Amb els seus programes i projectes, l’equip de nova ha mostrat que l’aplicació de la innovació social pot reeixir en àrees com la noviolència activa, la democràcia participativa, la transparència i la recerca d’alternatives al sistema…

Nova no només genera iniciatives socialment innovadores, sinó que també acull persones i grups que vulguin desenvolupar-ne alguna.

Des de 2016 ha canviat el nom a Novact, Institut Internacional per l’Acció Noviolenta

https://novact.org/wp-content/uploads/2020/10/Memoria_20ANYS.pdf