Novact

Institut Internacional per a l’acció no violenta

NOVACT lluita per aconseguir una societat lliure de conflictes armats i de violència en totes les seves dimensions, basada en la seguretat humana i la noviolència com una estratègia d’acció transformadora per un món pacífic, just, digne i equitatiu.

Per aconseguir el seu objectiu segueix les següents línies d’acció:

  • Donar suport a moviments noviolents o de resistència civil pacífica que treballin per la transformació de conflictes i / o situacions d’injustícia, garantint la seguretat humana i la cobertura de les necessitats bàsiques, desenvolupant els drets i les llibertats i promovent que les societats puguin viure sense por que els seus valors i drets siguin atacats.
  • Desenvolupar Operacions Civils i Noviolentes de Manteniment de Pau per protegir les poblacions vulnerables en situacions de conflicte armat, a través de la creació de sistemes de prevenció de conflictes i construcció de pau, reconciliació i transició política, allà on la societat civil local i / o institucions representatives ho demanin.
  • Observar, investigar, facilitar i donar suport a processos de construcció de pau, mediació, manteniment de la pau i prevenció de conflictes amb una especial atenció a la promoció de l’Estat de Dret i la millora de la seguretat humana.
  • Incidir perquè els actors governamentals, locals i internacionals, treballin a favor de la seguretat humana, la construcció de pau i la democràcia en totes les seves dimensions assegurant l’equitat de tracte i el respecte a les identitats

https://novact.org/

El país que volem

Un conjunt d’entitats catalanes que, amb el suport de reconeguts ciutadans, impulsaren un procés participatiu obert, transversal i no partidista. Volien recollir les propostes i idees de país que donen resposta a les necessitats actuals de construir col·lectivament un país millor, El País que Volem, més enllà dels esdeveniments polítics del moment.

Estat de pau

El seminari Estat de Pau vol fer una contribució al diàleg social sobre la seguretat i la defensa dels estats i, en aquest sentit, vol donar arguments perquè, tant els estats existents com els de nova creació, com podria esdevenir Catalunya, abordin els conflictes des d’una perspectiva no militar i abandonin la defensa armada com a pilar de la seguretat.

Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que els afecten. Si Catalunya esdevé un nou estat tindrà una oportunitat històrica per plantejar un nou model de protecció, seguretat i defensa civils, que serveixi, fins i tot, de model per a d’altres estats.

http://www.estatdepau.cat/

Consens de Barcelona

El Consens de Barcelona ha nascut en oposició i com a alternativa al Consens de Washington, que representa l’essència de la política econòmica neoliberal compartida per l’establishment mundial (Banc Mundial, FMI, Govern, Congrès i senat d’EUA, bancs, empreses i lobbys). Ha estat un projecte polític implacable que ha reordenat i continua reordenant el món a favor de les minories privilegiades. La crisi global demana respostes globals.

Respostes que no poden venir dels qui l’han provocat, acceptat o se n’han aprofitat. Per tant, cal redefinir les regles del joc que han d’afavorir el bé comú, és a dir, la cobertura sostenible de les necessitats bàsiques per a tota la població mundial, és a dir, generar un món habitable per a tothom.

Amb aquest objectiu es gestà el Consens de Barcelona que va començar a elaborar-se el 2008.

Què és Barcelona Consensus?

  • És una alternativa intercultural a la globalització neoliberal
  • És una resposta a la crisi sistèmica que vivim en l’actualitat.
  • És una alternativa al Consens de Washington.
  • És un nou contracte social, polític i econòmic per aconseguir un món habitable per a tothom.
  • És una crida a l’acció de la ciutadania. Un compromís d’actuació.

Eurocat

El projecte de crear una moneda complementària a Catalunya que ens permeti avançar en la sobirania financera.

Una moneda postindustrial: Lliure d’interessos. Digital, equivalent a l’euro.

Amb control social del crèdit, mutu i multilateral entre els qui hi participen.

Per una economia al servei de les persones: local, sostenible, participativa, equitativa.

Amb un model productiu estable: sense crisi ni bombolles. Respectuós amb el medi ambient. Integrat a la zona euro.

http://www.eurocat.cat/