Néixer a casa

La nostra essència es treballar des de la LLIBERTAT, la CONFIANÇA i el RESPECTE, tant com a treballadores com en l’atenció iacompanyament professional. Oferim un servei basat en l’atenció integral de la persona.
Ens dediquem a promoure la salut en general, teràpies naturals, l’assistència del part a casa, recolzament a l’alletament matern i fem Curs de Part Natural: de Preparació a la maternitat i paternitat, així com grups de criança natural.
Les dones i parelles que formen part dels grups volen informar-se, intercanviar coneixements i experiències, son grups de reflexió, d’ajuda, d’acompanyament i enriquiment mutu. Això afavoreix la cohesió del grup i el vincle que, en la majoria de casos, es manté durant molts anys després continuant  compartint la seva experiència.
Els objectius en l’acompanyament són:

  • Possibilitar l’autonomia pròpia i del propi grup
  • Afavorir la pressa de consciència de les seves necessitats i desitjos
  • Potenciar la seva capacitat d´autocura
  • Obrir nous punts de mira
  • Possibilitar relacions saludables basades en la confiança i el respecte
  • Proporcionar informació i recursos perquè puguin prendre les seves decisions: part a casa, part natural a hospital.
  • Recolzar la capacitat de responsabilitzar-se dels propis processos.
  • Respectar la singularitat de cadascun i cadascuna.
  • Potenciar la relació amb altres grups o entitats socials.

http://www.titania-tasco.com/

Harmonització de centres d’energia

El Sistema de Centres d’Energia és una proposta de treball amb tècniques de moviment dinàmic en grup i de massatge profund a nivell individual.Està basat en el ioga i busca l’harmonia dels xacres o centres d’energia. És una tècnica energètica i vivencial que permet expressar les emocions.

Mètode creat als anys 60 per Hugo Ardiles, metge homeòpata, fisioterapeuta i músic.

Memorial per la pau

A més de fer conèixer la persona de Josep Vidal i Llecha i la trajectòria de la seva vida en defensa de la pau i de la fraternitat universal, es vol promoure tota mena d’iniciatives a favor de la pau i el desarmament, en el marc del respecte als drets de les persones i dels pobles, potenciar tota mena d’iniciatives de persones i grups que treballin en aquesta línia, especialment pel que fa al desarmament, la no-violència i l’ecologia.

Organitza i concedeix anualment el Memorial Josep i Liesel Vidal  amb una dotació econòmica de 8.000 €

http://www.memorialpau.org