Memorial per la pau

,

A més de fer conèixer la persona de Josep Vidal i Llecha i la trajectòria de la seva vida en defensa de la pau i de la fraternitat universal, es vol promoure tota mena d’iniciatives a favor de la pau i el desarmament, en el marc del respecte als drets de les persones i dels pobles, potenciar tota mena d’iniciatives de persones i grups que treballin en aquesta línia, especialment pel que fa al desarmament, la no-violència i l’ecologia.

Organitza i concedeix anualment el Memorial Josep i Liesel Vidal  amb una dotació econòmica de 8.000 €

http://www.memorialpau.org

Skills

,

Posted on

setembre 25, 1985