El seminari Estat de Pau vol fer una contribució al diàleg social sobre la seguretat i la defensa dels estats i, en aquest sentit, vol donar arguments perquè, tant els estats existents com els de nova creació, com podria esdevenir Catalunya, abordin els conflictes des d’una perspectiva no militar i abandonin la defensa armada com a pilar de la seguretat.

Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que els afecten. Si Catalunya esdevé un nou estat tindrà una oportunitat històrica per plantejar un nou model de protecció, seguretat i defensa civils, que serveixi, fins i tot, de model per a d’altres estats.

http://www.estatdepau.cat/

Skills

, , ,

Posted on

desembre 10, 2012