No s’apaga un foc, posant més llenya al foc

No s’atura una guerra, amb més i més armes

No s’evita la violència, exercint més violència

No es defensa la veritat, amb més mentides

No pot sortir un bon fruit, d’una mala herba

No hi ha guerres justes, amb més injustícies