Posant les bases d’un Sistema Civil de Defensa Noviolenta Catalana

Una proposta de concreció en el marc de diverses iniciatives, com l’Arbre de les assemblees (Xirinacs), el Convivialisme, el Manifest Re-evolució noviolenta o extermini o la Democràcia Comunal.

Declaració

Les AutoDefenses Noviolentes vetllen pels equilibris en les relacions humanes i amb la natura de la que formem part, i volen evitar, i renuncien per tant, a emprendre tota mena d’agressions i violències per aconseguir els seus objectius.

Un indicador clau per conèixer el grau de relacions equilibrades en un territori (carrer, barri, poble, ciutat, comarca, nació…) és el grau de cohesió social i amb la natura de la gent que hi viu. Una forta cohesió comunitària és el resultat d’un alt grau de necessitats humanes cobertes que fa d’aquest territori un espai habitable per a tothom.

L’ADN de                      contribueix, directament o a través de la pressió política, a que tota persona que hi viu, com a mínim:

  1. No passi gana ni set, no visqui malnodrida i tingui una alimentació saludable
  2. No pateixi ni fred ni calor extremes, disposi d’un vestit adequat i d’una llar digna
  3. No sigui ni abandonada ni discriminada per qualsevol diversitat o procedència personal o grupal
  4. Tingui una ocupació lliure, digne i útil amb ingressos adequats a les seves necessitats i possibilitats
  5. Disposi de l’atenció i les cures adequades per fer front a qualsevol malaltia
  6. Tingui accés al coneixement i a la informació veraç adequats als seus interessos
  7. Pugui expressar lliurement i responsable les seves opinions i preferències
  8. Pugui influir i participar en les decisions comunitàries i polítiques dels diferents àmbits
  9. No sigui agredida ni pateixi violències impunement sense rebre protecció i pugui ser rescabalada
  10. Visqui en un entorn no degradat on no malmetem l’aire, les aigües, els sòls, la flora i la fauna

L’ADN de                    per avançar en aquests objectius empra les capacitats de la via noviolenta:

Consciència de la interconnexió i el respecte entre totes les persones i els éssers vius

Comunicació empàtica en les relacions interpersonals i en els conflictes socials

Lluita noviolenta per fer front a la violació de drets i llibertats

Resistència civil noviolenta per afrontar agressions violentes

Defensa civil noviolenta per encarar les invasions i ocupacions armades

La Lluita Noviolenta a més de tenir clar un objectiu equitatiu i veritable, necessita com tota altra lluita, d’uns elements clau: 

Estratègia: com aconseguirem el canvi que desitgem, l’objectiu que volem assolir

Actituds: com suscitem empatia i aconseguim que molta gent indiferent recolzi la causa

Campanyes: com articulem diferents accions en missatges clars que ajudin a avançar

Accions: com concentrem l’energia en objectius assolibles que ens acostin a l’objectiu

Tècniques: com entrenem i exercim les capacitats per dur a terme accions amb èxit.

I llença accions o campanyes específiques de:

Diàleg: que cerquen parlar, negociar amb l’adversari sempre, abans, durant i després…

Denúncia: que volen fer emergir el conflicte, mostrar els desequilibris, injustícies…     

No cooperació: que cerquen retirar la col·laboració a l’adversari sense fer res il·legal…

Desobediència civil: que deixen de sotmetre’s a lleis o normes injustes assumint-ne els riscos

Creació d’alternatives: que mostren com seria la vida si s’acabés la injustícia que es denuncia

L’ADN de                                   s’auto-organitza en petits cercles* de persones voluntàries que fan:

Diagnòstic dels desequilibris i priorització de les agressions més greus i menys difícils d’afrontar

Pla de resiliència per reduir desequilibris i agressions

Formació, entrenament i organització de la via noviolenta

Campanyes noviolentes de Defensa i Equilibri Territorial per aplicar el pla

Coordinació amb altres ADNs per ampliar l’impacte de les campanyes

L’ADN de                              :

Funciona i es coordina* entre els diferents cercles de proximitat i entre ells en l’àmbit de la minoria nacional catalana, vetllant per l’equilibri en les relacions entre cercles que asseguri la participació de tots ells tant en l’orientació de prioritats com en l’efectivitat de les accions.

Cerca la cohesió social i l’estima mútua, perquè només defensem allò que coneixem i estimem i del que ens sentim formant-ne part.

Aspira a eixamplar aquesta cerca a tot el país i a tot el món i, per tant, entén la seva acció, com una contribució als equilibris que facin de la Terra un planeta habitable per a tothom.

Les persones sotasignades com a membres de l’ADN de                              ens comprometem a fer efectiva aquesta Declaració i a acollir totes les persones que vulguin assumir-la i implicar-s’hi.

Nom i Cognoms                                                     Localitat                                                      Data

.

.

*Sociocràticament: organització dels “socis”, en cercles de cercles, que busca compatibilitzar la implicació participativa tant en la presa deliberativa de decisions, com en l’execució operativa de les mateixes.

Cercles petits (de voltant de 7 persones), que prenen decisions per consentiment (ningú en contra), inclosa la tria de les persones responsables sense candidats (enllaços, secretaria i coordinació). Els enllaços cap els cercles del centre aporten la visió dels cercles més externs, els enllaços del centre enfora, aporten la coordinació operativa de les decisions preses.

Contacte: info@lluitanoviolenta.cat