Les 6 esmenes plantegen 3 objectius que no queden prou recollits en l’esquema del full de ruta.

  1. Sense una organització, tipus exèrcit civil noviolent d’alliberament, no serà fàcil ni aconseguir la independència ni mantenir-la un cop aconseguida la República catalana, sense haver de justificar la creació d’un exèrcit militar violent.
  2. Aquesta organització s’ha de preparar per un tipus de campanyes de lluita no violenta més efectives en el sentit de produir costos en els adversaris i debilitar pilars de poder.
  3. Disposar d’una moneda digital pròpia – no especulativa- ha de permetre enfortir l’economia interior i dotar d’una eina de sobirania al nou sistema financer, amb capacitat de finançar els projectes de país sense haver de recórrer a l’endeutament.

Text:

9.1.4. Objectiu específic 4: les relacions internacionals entre estats es basen en els interessos. Detectar els possibles interessos d’altres estats, especialment de les grans potències, és el primer pas per acordar el reconeixement del nou Estat quan s’instauri la República catalana en territori propi i es pugui mantenir i defensar el nou Estat. Cap estat donarà suport a la nostra independència sense treure un profit major que el risc que pugui córrer en fer-ho.

Esmena

9.1.4. Objectiu específic 4: les relacions internacionals entre estats es basen en els interessos. Detectar els possibles interessos d’altres estats, especialment de les grans potències, és el primer pas per acordar el reconeixement del nou Estat quan s’instauri la República catalana en territori propi i es pugui mantenir i defensar el nou Estat. Cap estat donarà suport a la nostra independència sense treure un profit major que el risc que pugui córrer en fer-ho. Un dels elements clau serà un nou tipus de contribució a la seguretat humana en general i a les polítiques de seguretat, defensa i manteniment de la pau, sense entrar en blocs militars ni haver de justificar la creació d’un exèrcit.

Justificació

La participació en organismes econòmics i polítics internacionals, comporta també la participació en organismes de seguretat i pau, i en el tot el FdR no se cita en cap moment. Sense un projecte clar, el pragmatisme del moment a la cerca de reconeixement internacional, portarà entrar, p. ex. a l’OTAN.

Text

9.1.5.1. Projecte 01. Nou paradigma: La construcció de la República Catalana ha de representar la creació d’un nou model d’Estat, concebut al servei de la seva ciutadania i profundament democràtic, i ha de replantejar el nou ordre mundial per resoldre els conflictes internacionals i acabar amb els oligopolis. Es tracta d’un projecte sense una organització/entitat identificada com a impulsora “natural” del projecte i, per tant, s’ha de crear el grup impulsor entre les persones que s’adscriguin al projecte.

Esmena

9.1.5.1. Projecte 01. Nou paradigma: La construcció de la República Catalana ha de representar la creació d’un nou model d’Estat, concebut al servei de la seva ciutadania i profundament democràtic, i ha de replantejar el nou ordre mundial per resoldre els conflictes internacionals i acabar amb els oligopolis. Contribuir a aquest nou ordre mundial per resoldre conflictes internacionals no pot consistir en entrar acríticament en organismes i blocs que mantenen el vell ordre, i que, en gran part son causa d’aquests conflictes. (Es tracta d’un projecte sense una organització/entitat identificada com a impulsora “natural” del projecte i, per tant, S’ha de crear el grup impulsor entre les persones que s’adscriguin al projecte, i s’ha de comptar amb les Organitzacions No Governamentals de La Fede, https://www.lafede.cat/ca/ alguns departaments universitaris (com l’Escola Cultura de Pau https://escolapau.uab.cat/ca/inicio/ ) i alguns organismes públics (com l’Institut Català Internacional per la Pau https://www.icip.cat/ca/  o l’ACCD).

Justificació

En coherència amb l’esmena a 9.1.4. No podem passar de puntetes per un tema tan cabdal com aquest. I cal ternir en compte la feina feta per les organitzacions citades.

Text

9.2.2.1. Projecte 04. Mobilitzacions massives: Tornar a mostrar la força del suport popular al carrer, tant en manifestacions multitudinàries, com en accions espectaculars que tinguin ressò mundial, sempre de caràcter pacífic i festiu. L’actor fonamental en aquest projecte és l’ANC.

Esmena

9.2.2.1. Projecte 04. Mobilitzacions massives: Tornar a mostrar la força del suport popular al carrer, tant en manifestacions multitudinàries, com en accions espectaculars que tinguin ressò mundial, sempre de caràcter pacífic i festiu. L’actor fonamental en aquest projecte és l’ANC. Cal reconèixer però, que aquestes mobilitzacions difícilment tindran la força que tingueren en el passat i en quedar integrades en el sistema, totes soles, no generen costos als adversaris. Cal convertir-les en actes per iniciar i promoure campanyes de lluita noviolenta, de no cooperació, de desobediència, de construcció de sobiranies… que toquin pilars de poder, com les anunciades en 9.2.2.2. i 9.2.2.3.  

Justificació

Ja no serveix una gran mani i tots a casa…

Text

9.2.2.2. Projecte 05. Mobilització permanent: Fomentar i potenciar campanyes permanents que promoguin la presència en les carreteres i carrers de les nostres viles i ciutats de banderes, escuts, pancartes, lemes, i tot tipus de símbols, tant en espais públics com privats, que facin palesa davant dels públics interiors i de visitants la desconnexió de Catalunya i el seu distanciament de l’Estat Espanyol.

9.2.2.3. Projecte 06. Mobilitzacions especials: poden ser de tipus molt divers, en funció del seu objectiu i la rapidesa d’execució En general, han de ser accions molt ben planificades, amb missatges clars i que obtinguin el reconeixement i acceptació de la majoria de la societat, encara que tinguin una execució que pugui pertorbar el normal funcionament de la ciutat, barri o població afectada. L’actor fonamental en aquest projecte també és l’ANC, tot i que en funció de l’objectiu, hagi de col·laborar amb alguna entitat o organització directament relacionada amb el tema que motiva l’acció.

Esmena

9.2.2.2. Projecte 05. Mobilització permanent: Fomentar i potenciar campanyes permanents que promoguin la presència en les carreteres i carrers de les nostres viles i ciutats de banderes, escuts, pancartes, lemes, i tot tipus de símbols, tant en espais públics com privats, que facin palesa davant dels públics interiors i de visitants la desconnexió de Catalunya i el seu distanciament de l’Estat Espanyol.

9.2.2.3. Projecte 06. Mobilitzacions especials: poden ser de tipus molt divers, en funció del seu objectiu i la rapidesa d’execució En general, han de ser accions molt ben planificades, amb missatges clars i que obtinguin el reconeixement i acceptació de la majoria de la societat, encara que tinguin una execució que pugui pertorbar el normal funcionament de la ciutat, barri o població afectada. L’actor fonamental en aquest projecte també és l’ANC, tot i que en funció de l’objectiu, hagi de col·laborar amb alguna entitat o organització directament relacionada amb el tema que motiva l’acció. https://lluitanoviolenta.cat/  

Tot així, cal apostar per a campanyes que no tinguin només objectius simbòlics ni que pertorbin la vida de la ciutadania. Han de suposar el màxim cost per als adversaris, forçant-los a modificar les seves posicions i el mínim cost per a la nostra població, especialment per aquella que no impulsa la campanya.

Justificació

La pròpia esmena serveix de justificació. Continuar fent el mateix tipus de mobilitzacions crema la nostra gent i deixa tranquils als adversaris.

Text

9.2.2.4. Projecte 07. Grups d’acció territorial: Aquest projecte s’ha d’impulsar a partir de la creació d’un grup especialitzat que per una banda haurà d’elaborar l’estratègia corresponent i dur a terme la formació i preparació en els mètodes de la lluita noviolenta i, per l’altra, identificar els punts neuràlgics del país que han de quedar protegits, en qualsevol circumstància, des del mateix moment de la instauració de la República catalana en territori propi.

Esmena

9.2.2.4. Projecte 07. Grups d’acció territorial: Aquest projecte s’ha d’impulsar a partir de la creació d’un grup especialitzat que per una banda haurà d’elaborar l’estratègia corresponent i dur a terme la formació i preparació en els mètodes de la lluita noviolenta i, per l’altra, identificar els punts neuràlgics del país que han de quedar protegits, en qualsevol circumstància, des del mateix moment de la instauració de la República catalana en territori propi.

Aquests grups d’acció noviolenta territorials no sols seran clau – imprescindibles-  en el procés per arribar a la instauració de la República sinó que seran la base per a la seva defensa posterior, un cop proclamada, sense haver de cedir aquesta funció a un exèrcit professional que, tard o d’hora, passa a ser un estat dins l’estat.

Aquests grups, estructurats com a Sistema civil de defensa noviolenta catalana seran també decisius per al reconeixement internacional de la nova República catalana en matèria de seguretat, defensa i manteniment de la pau en l’àmbit internacional, essent una contribució al nou ordre per afrontar i no provocar conflictes (esmena 9.1.5.1.) Vegis https://lluitanoviolenta.cat/projecte-defensa-noviolenta

Justificació

En la mateixa línia esmenada en 9.1.5.1., cap estat pot pretendre aconseguir i mantenir seva independència sense una força organitzada, en aquest cas civil i noviolenta, que tingui capacitat dissuasiva, en aquest cas, per a la seva capacitat de no fer rendible cap invasió gràcies a l’organització prèvia d’una no cooperació i desobediència total.

Text

9.6.5.4. Projecte 17. Moneda digital catalana: És un projecte també en marxa i que s’anirà implementant progressivament en la plataforma de comerç electrònic fins agafar la consistència i volum necessari per acabar d’introduir-la, des del Consell de la República i prèvia aprovació de l’Assemblea de Representants, com a moneda digital d’àmbit català.

Esmena

9.6.5.4. Projecte 17. Moneda digital catalana: És un projecte també en marxa i que s’anirà implementant progressivament en la plataforma de comerç electrònic fins agafar la consistència i volum necessari per acabar d’introduir-la, des del Consell de la República i prèvia aprovació de l’Assemblea de Representants, com a moneda digital d’àmbit català. Cal evitar la temptació de basar-la en una criptomoneda especulativa que deixa a la deriva dels mercats el valor de l’economia dels països que l’adopten. Cal aprofitar la feina feta per iniciatives com https://rec.barcelona/

Justificació

La sobirania monetària és juntament amb el sistema de defensa, dos dels tres pilars tradicionals base de qualsevol estat. El fracàs de El Salvador, adoptant el Bitcoin com a moneda nacional, és prou significatiu. És totalment compatible pertànyer a l’Euro per a operacions internacionals i en la moneda digital catalana per a operacions internes.