1. L’objectiu concret de la campanya és canalitzar la frustració d’una part de la població per no saber com contribuir a aturar la guerra a Ucraïna ( i les guerres en general, com a arma per afrontar conflictes polítics).
 1. El mitjà triat és fer reunions davant edificis de governs, propers on cadascú pugui ser-hi per assegurar continuïtat, una hora al dia a triar personalment i si pots ser en grups, fins a la fi de les hostilitats a Ucraïna.
 2. Amb el lema visible en cartells, samarretes i octavetes “Si els governs no aturen els guerres, la gent aturarem els governs”, volem pressionar a la responsabilitat dels governants perquè aturin l’escalada bèl·lica i aconsegueixen un alto el foc.
 3. Per poder exercir aquesta pressió cal anar pas a pas. El primer pas, és formar grups estables davant de cada govern local…, en uns dies i hores concrets, en el màxim de poblacions possibles.
 4. En cada reunió cal assegurar un mínim de 2 persones que porten cartells i reparteixen fulls, durant 30 minuts en silenci actiu (si cal passejant, donant voltes, lliurant fulls…) i, cal 1 persona fent fotos / vídeos, i triant-ne un parell de significatius amb un breu relat de l’acció per compartir en el grup de whats app (i que publicarem en el web i en xarxes).
 5. Un cop consolidat el grup del lloc, dia i hora acordat, dedicarà la segona mitja hora a anar estudiant els següents passos de pressió: lliurar sol·licitud, demanar entrevista amb el responsable, assistir o intervenir en els plens… I, segon pas, en cas que les vies de diàleg no facin actuar el govern corresponent, passar a organitzar altres tipus d’acció d’obstrucció, només entre aquelles persones que vulguin assumir més riscos…
 6. L’actitud dels “reunits” ha de ser amable i dialogant amb tothom, l’objectiu és aplegar més gent favorable a aturar les guerres (i no esbravar la ràbia contra ningú).
 7. Qui no es vegi capaç de mantenir aquesta actitud de respecte i cordialitat millor que faci altres funcions igualment importants (suport, difusió…)
 8. El tercer pas, és començar a posar les bases d’agrupacions civils locals de defensa noviolenta, tant d’agressions al territori actuals com de futures. (vegis al web https://lluitanoviolenta.cat/projecte-defensa-noviolenta).
 9. En cap cas aquesta campanya vol entrar en discutir qui és el responsable de la guerra: vol negar que la guerra sigui un mitjà legítim per dirimir conflictes. Quina defensa es pot presentar com a legítima si els seus actes provoquen més morts i destrucció dels que pretenia evitar?
  PS. Legalment aquestes accions estan emprades pel dret humà de reunió, expressió i manifestació sempre que siguin noviolentes. Ningú no ens ha de dir res si el comportament és impecable. Però, sabent que no hi ha cap acció sense risc, millor que aquells que no el poden assumir no hi participin directament i facin funcions de suport i difusió.
  31/10/2022. Martí Olivella