No podem canviar els rumbs de forma immediata però, no fer-ho, ens porta al (necessari) col·lapse de civilització.

No sabem, ens amaguen o no volem saber què cal fer, però fins i tot, sabent quines decisions hem de prendre, els costums, les inèrcies, els interessos, les necessitats a curt termini, personals i socials, no ens permeten prendre-les amb les urgències imprescindibles.

“Equilibra i fes el que vulguis”, és a dir, canvia quasi tot el que fas, perquè quasi tot està essent desequilibrador. En tot el que desitgem, pensem, fem o volem fer… hem d‘actuar tenint en compte si afavorim l’equilibri entre els extrems, si reduïm els desequilibris… en el consum de l’energia, l’aigua, la terra, l’aire, l’aliment, la salut, les decisions, el coneixement, la mobilitat.. si contribuïm a redistribuir equitativament entre els vivents passats, actuals i futurs.

Per a una immensa minoria la resposta haurà de ser “no em cal”, “per a mi ara no toca”, “ja ho he fet prou” (decreixement conscient).

Per a una immensa majoria la resposta haurà de ser “ja era hora, però amb moderació” perquè de quasi tot no n’hi ha il·limitadament per a tothom.

Hem de saber gestionar el macro equilibri entre dos grans grups: pels acaparadors, “menys és millor” i pels desposseïts, “més és millor”.

No sempre sabem o podem saber si els nostres actes – consum, feina, transport, habitatge, oci, esport…- contribueixen a desequilibris globals excessius. Per això, a l’afavorir l’accés a una informació contrastada i actualitzada dels principals components de cada producte, servei, inversió, consum.. podem decidir amb més consciència, amb coneixement de causa.

Per tant, un dels principals factors de desequilibri és la publicitat i la propaganda perquè genera desitjos insaciables sense cap informació obligatòria dels efectes nocius de produir i consumir els productes anunciats.

Si l’hibris, l’extralimitació arrogant, el desig insaciable de tenir i acumular més i més, és una de les causes profundes dels desequilibris, aleshores la publicitat i derivats, és la megafàbrica a escala planetària de produir desitjos desequilibradors en tots els àmbits.

Martí Olivella, 18/06/2022