Cultivar la consciència noviolenta de les meves identitats, sensacions, sentiments, emocions, necessitats, actituds, pensaments, comportaments, visions… sobre el vincle, la cura, l’amor a mi mateix, als altres i a la natura.

Practicar la comunicació noviolenta per enfortir les capacitats d’entesa en les relacions interpersonals, d’entesa en les organitzacions i moviments, i alhora de diàleg amb els adversaris en qualsevol conflicte.  

Recolzar accions noviolentes de moviments socials com un primer pas per fer emergir o reforçar lluites noviolentes estratègiques en els diferents conflictes que afronten aquests moviments. Lluites que han de permetre generar moviments transversals de qüestionament dels sistemes pseudo-democràtics o autoritaris que mantenen o estan al servei d’elits i oligarquies, locals o mundials, que tenen com a prioritat acumular poders i diners en contra les necessitats de les poblacions.

En cas d’agressió, invasió o ocupació de pobles, nacions o estats, contribuir a organitzar o recolzar la resistència civil noviolenta com alternativa a l’espiral de violències que genera invocar al dret a la legítima defensa armada.

I, en paral·lel, fomentar en tots els pobles, nacions o estats, especialment en aquells que lluiten per a la seva independència, l’organització d’una defensa civil noviolenta que serà mitjà per aconseguir-la i, alhora, per mantenir-la un cop aconseguida sense haver de recórrer a la creació d’exèrcits.

Recolzar iniciatives de resistència civil noviolenta en conflictes armats permet tenir referències per animar a l’organització d’una defensa civil noviolenta en altres indrets, abans no sigui massa tard, quan ja ha esclatat el conflicte armat.

La defensa civil noviolenta per a obtenir i mantenir la independència

Si un poble aconsegueix la independència amb la lluita noviolenta de la seva gent haurà de mantenir-la amb aquesta mateixa força, la de la defensa civil noviolenta, per no haver de cedir la seva protecció a un exèrcit que tard o d’hora l’afeblirà com a poble i li crearà noves dependències internes i externes.

Però, en sentit invers, també podem dir que un poble que hagi començat a organitzat una defensa civil noviolenta per protegir la seva futura independència serà més capaç d’aconseguir-la gràcies a aquesta mateixa organització.

Mentre no apostem per posar les bases d’una defensa civil noviolenta, no avançarem ni en la lluita per la independència ni en la seva futura defensa.

Martí, febrer-març 2022