Sobre els sistemes de lluita noviolenta

Quan el diàleg i la deliberació per afrontar un desequilibri esdevenen impossibles, cal anar més enllà de la resignació o de la violència, generadors de nous desequilibris. Els sistemes de lluita noviolenta cerquen aconseguir un marc de diàleg en més igualtats de condicions entre les parts gràcies a formes d’acció que respecten la vida de l’adversari, que no generen més desequilibris. La denúncia, la no cooperació, la desobediència civil i la creació d’alternatives són mitjans per “forçar” el diàleg que porti a un acord per reequilibrar una situació inacceptable.

Una aproximació sobre la lluita noviolenta: Alliberem-nos de la violència i la passivitat