Els sistemes de diàleg, de deliberació i de decisió entre els afectats-interessats en un desequilibri tampoc estan massa afinats, i oscil·len fàcilment entre la imposició (de qui te poder, coneixement, diners…) o el vot (com si la posició majoritària, sense cap coneixement i deliberació prèvia, tingués la “raó”).

Una aproximació sobre com millorar aquest sistemes: Participació deliberativa