Sobre els sistemes de mesura, estadístics i decisió

Les unitats i sistemes de mesura físics– energia, temps, espai,…- són imprescindibles per poder conèixer i decidir sobre l’equilibri de molts fenòmens i fer-ne el seguiment. Però la seva aplicació quant a necessitats bàsiques, les estadístiques endreçades de consums per càpita no són fàcils de trobar.

D’altra banda, les unitats i sistemes de mesura psicològics, emocionals… no estan tant a punt, i dificulten les preses de decisió.

Tampoc no ho estan les unitats i sistema de mesura econòmics – les monedes i les comptabilitats – massa parcials, subjectes a manipulacions i falles en la informació.

Sobre dades, indicadors i consums per càpita

COMO MEDIR EL BIENESTAR SOCIAL Y LA SALUD DEL PLANETA

A Com mesurar el benestar social i la salut de la planeta. Anàlisi dels principals índexs i indicadors, Neus Casajuana planteja que existeixen nombrosos estudis i propostes sobre com prendre el pols social i planetari. En aquest article fa un repàs de les principals alternatives actuals sobre com mesurar societat i planeta, valora fortaleses i debilitats de totes elles i proposa, al seu parer, quins són actualment els de més utilitat.

MÉS ENLLÀ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB): INDICADORS I ÍNDEXS

Encara que està àmpliament reconegut que el PIB no és un bon indicador per mesurar ni el benestar ni la sostenibilitat, continua sent l’índex de referència sobre el funcionament econòmic a tot el món, ja que la forma de calcular està estandarditzada, es calcula en tots els països des de fa dècades i permet, en un sol valor monetari, comparar països i tendències. ¿Quines són les alternatives a aquest índex rei? Algunes es basen en la recerca d’un índex global que resumeixi en una sola xifra les característiques clau per definir el benestar humà i / o la salut de la planeta. Altres es basen en una taula d’indicadors de les diferents facetes que caracteritzen benestar i sostenibilitat.

ÍNDEX.

Amb enfocament sectorial:

  • HDI: Índex de Desenvolupament Humà
  • WHI = Índex de Felicitat Mundial

Amb enfocament global:

  • HPI = Índex del Planeta Feliç
  • Petjada Ecològica
  • Petjada de Carboni
  • GPI = ISEW: Índex de Progrés Real o Genuí ( = Índex de Benestar Econòmic Sostenible)

Indicadores desarrollados por los diferentes países en función de sus objetivos políticos

Panels d’Indicadores seleccionados

Si bé Casajoana aposta per https://measuring-progress.eu/genuine-progress-index-gpi, el tema és que no te dades actualitzades ni de tot el món.

https://www.academia.edu/3636103/Beyond_GDP_Measuring_and_Achieving_Global_Genuine_Progress

La pàgina de referència de l’economia del donut (o del tortell) on s’estudia el dilema entre benestar econòmic-social i límits planetaris https://goodlife.leeds.ac.uk/

Un exponent de la falta d’equilibri en la visió conjunta dels grans reptes, i per tant en la base per a presa de decisions equilibradores, és l’especialització de les bases de dades i la manca de taules i gràfics de síntesi.

El Banc Mundial, tota mena de dades, menys les financeres i monetàries

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

www.bis.org  El Banc for Internacional Settlements (BIS), les dades financeres i monetàries

amb el seu informe anual https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2021e.htm

www.undp.org El PNUD, els Indicadors de Desenvolupament Humà

Amb el seu report anual https://annualreport.undp.org/

http://hdr.undp.org/en/data

https://report.hdr.undp.org/es/index.html

https://hellofuture.undp.org/es/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ , Objectius de desenvolupament sostenible

https://ourworldindata.org/, tota mena de dades, menys les financeres i monetàries

https://www.statista.com/, tota mena de dades pensades per a empreses que volen conèixer mercats

www.datosmundial.com

https://www.developmentaid.org/#!/news-stream/reports

El més preocupants d’aquesta demanca de dades integrades i prioritzades és la inversió de la piràmide entre economia real i economia financera. https://blogs.imf-formacion.com/blog/mba/economia-real-financiera-diferencias/

https://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/la-piramide-invertida-del-dinero