El març de 2021, en el manifest Re-evolució global o extermini total proposàvem un procediment:

“Per fer evidents les violències estructurals, els desequilibris inacceptables, primer cal aturar-nos i revisar els actes i les relacions que les sustenten: l’estil de vida personal, familiar; les relacions locals, nacionals, internacionals… amb un criteri bàsic: quins desequilibris patim o provoquem amb les nostres activitats, amb les nostres accions i projectes, personals o col·lectius?

Aquesta revisió la podem fer individualment, però convé fer-la també en grup, en cercles d’equilibri o en les organitzacions en què participem.

Per elaborar propostes i cercar acords per modificar els desequilibris, ens cal valorar en cada cas quin grau d’equilibri és desitjable i acceptable, i proposar vies per reequilibrar les relacions:

  • Amb el nostre cos, la nostra ment, les nostres emocions…
  • Amb les persones amb qui convivim o treballem
  • En les organitzacions en què participem: socials, culturals, polítiques, econòmiques…
  • Amb el medi natural i els ecosistemes…

Identificats els principals responsables dels desequilibris, – que podem ser nosaltres mateixos –  cercar acords, quan abans millor, per aturar-los, reduir-los i no generar-ne més.

Si som capaços d’arribar fins aquí, la resta d’eines de la lluita noviolenta seran més fàcils d’aplicar, perquè els objectius de reequilibri seran clars i coherents en el marc de la re-evolució global post-violenta per fer un món més equilibrat, més habitable per a tothom.” Aquest estiu 2021, he reprès la reflexió, aplegant la feina anterior i mirant de dotar-la d’un mètode més precís per a la seva aplicació en alguns dels principals desequilibris, per si pot ser útil, i sobretot, per si pot ser provat i contrastat per tothom qui vulgui sobre els desequilibris que consideri més rellevants. Especialment vol ser una contribució a convivàlia, un intent d’aportació catalana a la Internacional Convivialista.  Martí Olivella, marti[at]equilibra.cat