A Arcadi Oliveres

el gran concienciador

Quan els damnats de la Terra ens jutgin,

que és ara,

no podrem dir que no ho sabíem.

Sabem que la fam mata, ara, aquí i arreu, a 8 milions d’éssers humans com nosaltres cada any.

Sabem que la misèria i les malalties evitables fan malviure la meitat dels habitants de la Terra.

Sabem que només 40 ultra rics acaparen tant com aquestes 4.000.000.000 de persones empobrides.

Sabem que desplaçats, migrats i refugiats són tractats com criminals en camps de concentració.

Sabem que fins i tot el “món lliure” continua traficant i explotant esclaus “lliures”.

Sabem que els tanquen i torturen en camps de “refugiats”, en “CIES” o en “guetos”.

Sabem que els compren i venen en treballs precaris o en prostíbuls denigrants.

Sabem, que cap fortalesa, cap mur, cap presó han durat per sempre, però cal evitar-los ja.

Sabem que es creen diners per salvar els bancs però no per salvar les persones ni les pimes.

Sabem que es creen diners per fer guerres però no per evitar-ne les seves causes.

Sabem que es creen diners del no res i que unes minories decideixen a qui destinar-los.

Sabem que el diner en efectiu és l’arma que corromp els qui ens haurien de protegir.

Quan els damnats de la Terra ens jutgin,

que és ara,

no podrem dir que no ho sabíem.

Sabem que els salaris just garanteixen la supervivència de cada nivell i grup social.

Sabem que ens creen necessitats insaciables que només podem satisfer endeutant-nos fora límit.

Sabem que els interessos bancaris són usura que ens esclavitza pel deute.

Sabem que els deutes amb interessos són un parany, acaben sent impagables i eterns.

Sabem que sobretot són homes, rics i blancs qui estan al cim de la piràmide del poder.

Sabem que són sobretot dones, pobres i de pobles originaris qui estan a sota de tot i de tothom.

Sabem que les violències, l’agressió i la violació són les armes de l’abús de poder i de posició.

Sabem que segons el gènere, el color de la pell o la classe social no tothom té els mateixos drets.

Sabem que la democràcia ja no és el menys dolent dels sistemes i que cal transformar-lo.

Sabem que la casta dominant utilitza la democràcia per fer creure que no hi pot haver res millor.

Sabem que la democràcia fa llufa quan l’opinió pública està en mans de 4 grups mediàtics mundials.

Sabem que els governs no representen tothom i que la justícia està quasi sempre a favor del poderosos.

Quan els damnats de la Terra ens jutgin,

que és ara,

no podrem dir que no ho sabíem.

Sabem que hi ha massa gent sense casa i massa cases sense gent.

Sabem que el lucre i la cobdícia impera per sobre dels drets i llibertats.

Sabem que hi ha massa gent enfeinada i massa gent sense feina.

Sabem que hi ha massa gent sobrealimentada i massa gent desnodrida.

Sabem que no totes les violències són visibles, les més esteses no provoquen sang ni morts.

Sabem que l’abús de poder, les pressions, les amenaces, les coaccions són violències.

Sabem que no tenir ingressos, no tenir casa, ni educació, ni sanitat són violències.

Sabem que estar forçats a fer el que creiem que no hem de fer, és violència,

Sabem que la violència dels privilegiats mostra la feblesa de la seva suposada justificació.

Sabem que la violència dels revoltats fa evident els conflictes, però també els pot entelar.

Sabem que les policies i els tribunals acostumen a defensar l’ordre establert i a reprimir la dissidència.

Sabem que els exèrcits són la darrera arma dels privilegiats per mantenir els seus privilegis.

Quan els damnats de la Terra ens jutgin,

que és ara,

no podrem dir que no ho sabíem.

Sabem que els drets i llibertats es guanyen i es mantenen amb una lluita permanent.

Sabem que els drets i llibertats no sols són individuals sinó també dels pobles i cultures.

Sabem que els estats-nació i els imperialismes són contraris als drets dels pobles.

Sabem que l’alliberament dels pobles per exercir els seus drets també es fa lluitant.

Sabem que els capitalismes de mercat o d’estat es basen en l’acumulació i l’explotació.

Sabem que estan accelerant l’extinció de les formes de vida actuals del planeta.

Sabem que cada any fan desaparèixer milers d’espècies en destruir els seus habitats.

Sabem que les diferents vies de contaminació estan provocant efectes nocius irreparables.

Sabem que el treball, en tant que obligatori per viure, és una forma subtil de servitud.

Sabem que no hi ha treball digne ni decent quan l’alternativa és la pobresa i l’exclusió.

Sabem que universalitzar l’educació, la sanitat i els serveis socials és un primer pas imprescindible.

Sabem, però, que en un món robotitzat cal una renda bàsica perquè tothom pugui exercir els drets bàsics.

Quan els damnats de la Terra ens jutgin,

que és ara,

no podrem dir que no ho sabíem.

Sabem que tenir cura de la infància i la joventut és la millor aposta per el futur de la societat.

Sabem que la precarietat de les feines parentals entorpeix una bona educació dels infants.

Sabem que la preeminència emocional del jovent el fa molt influenciable i manipulable.

Sabem que el context omni-digital està generant al jovent una ruptura entre expectatives i realitat.

Sabem que la societat del benestar i del consumisme genera efectes secundaris molt nocius.

Sabem que els adults, malgrat tenir feina i ingressos, no tenen la vida feliç que esperaven.

Sabem que la gent gran i les persones discapacitades passen a ser un destorb per un estil de vida accelerat.

Sabem que guarderies d’infants, residències de gent gran i psiquiàtrics són aparcaments dels no productius.

Sabem que les megàpolis generen més problemes que els que volien resoldre les ciutats.

Sabem que la mobilitat de persones i mercaderies està sent cada vegada menys eficient i més contaminant.

Sabem que el despoblament rural incrementa els desequilibris territorials.

Sabem que la mobilitat elèctrica tampoc no és universalitzable pel límit dels recursos que demanda.

Quan els damnats de la Terra ens jutgin,

que és ara,

no podrem dir que no ho sabíem.

Sabem que l’aigua dolça, la terra cultivable, els boscos, la pesca… estan en recessió.

Sabem que l’energia renovable també te límits i no pot abastar necessitats infinites.

Sabem que la tecnologia no sempre tindrà resposta a tots els reptes ni en el termini necessari.

Sabem que la ciència està, com quasi tothom, en mans i al servei de qui la paga.

Sabem que l’educació formal està orientada a disciplinar treballadors i consumidors.

Sabem que hem deixat la nostra salut en mans dels metges i del interessos de les farmacèutiques.

Sabem que les indústries culturals estan orientades a construir opinions públiques submises.

Sabem que les xarxes i les plataformes són un nou sistema de control sota aparença de serveis.

Sabem que la sexualitat continua sent un tabú i que la sexualització és un reclam pervers.

Sabem que la pornografia ha substituït una quasi inexistent educació sexo-afectiva.

Sabem que les imatges d’una sexualitat denigrant conformen relacions masclistes violentes.

Sabem que pornografia i prostitució són immensos negocis que exploten dones i desitjos.

Quan els damnats de la Terra ens jutgin,

que és ara,

no podrem dir que no ho sabíem.

Sabem que les democràcies són la justificació dels grups que viuen de l’ordre establert.

Sabem que les tiranies les imposen aquests grups quan no poden mantenir-lo sense recórrer a la violència.

Sabem que el sistema de partits no representa les necessitats d’una política al servei del bé comú.

Sabem que la corrupció amb sobres o per amenaces subtils és la sang del sistema.

Sabem que el planeta és limitat i que les nostres necessitats no poden ser il·limitades.

Sabem que els humans som una plaga insaciable que està col·lapsant els sistemes naturals.

Sabem que som massa gent si tots volem consumir/destruir com ho fa una minoria.

Sabem que el creixement exponencial de necessitats posa en risc les condicions de vida humana.

Sabem que els codis divins han limitat la barbàrie però també han exterminat els infidels.

Sabem que molts sacerdots justifiquen la resignació a la Terra esperant la recompensa en el més enllà.

Sabem que sense esperança no es pot viure però que només invocant-la, tampoc.

Sabem que la moderació responsable, la simplicitat voluntària són un camí que només depèn de nosaltres.

Quan els damnats de la Terra ens jutgin,

que és ara,

no podrem dir que no ho sabíem.

Sabem que quan tota la gent viu bé, sense angoixes, no precisa migrar, ni robar, ni revoltar-se.

Sabem que són les violències estructurals, les iniquitats, les que provoquen molts delictes i  revoltes.

Sabem que la pau imposada sense equitat és un engany per mantenir l’ordre establert.

Sabem que només farem les paus quan visquem en un món realment habitable per a tothom.

Sabem que tots aquest desequilibris tenen algunes poques causes comunes.

Sabem que l’hybris -la desmesura, l’ambició, la cobdícia, l’afany de poder- n’és una.

Sabem que la podem reduir quan fem un món més lliure i segur i unes persones re-evolucionades.

Sabem que l’arma principal d’aquest desig de poder absolut és el diner que tot ho compra i ven.

Sabem que hi ha monedes anònimes, com l’efectiu, que permeten la impunitat dels abusos de poder.

Sabem que hi ha monedes ètiques, la monètica, que redueixen la corrupció, el frau i la impunitat.

Sabem que tenim el repte clau de domar democràticament les noves monedes digitals.

Sabem que si no ho fem estarem sotmesos al règim més subtilment totalitari de la història.

Quan els damnats de la Terra ens jutgin,

que és ara,

no podrem dir que no ho sabíem.

Sabem que la informació no és coneixement ni saviesa per discernir què sabem i què fer.

Sabem que la ignorància i la mentida són armes per dificultar la imprescindible re-evolució global

Sabem que la veritat més profunda és que simplement som persones germanes d’una mateixa espècie.

Sabem que la fraternitat es cultiva però que només es concreta amb una equitativa distribució de tot.

Sabem que per sobreviure com a humanitat cal reduir totes les violències en tots els àmbits.

Sabem que hem de superar aquest món desequilibrat, aquesta societat malalta.

Sabem que ens cal cercar l’equilibri en tots els àmbits, equilibris desitjables i possibles.

Sabem que cal prioritzar els re-equilibris d’aquells àmbits que generen més violències.

Sabem que la bona gent és l’esperança de la re-evolució cap a un món més habitable.

Sabem però, que la bona gent ha de sortir de l’estat de confort per fer aquesta re-evolució.

Sabem que la bona gent, quan calla, quan no actua, és còmplice del desordre establert.

Sabem que o empenyem la re-evolució global noviolenta o continuarem cap a l’auto-extermini*.

Quan els damnats de la Terra ens jutgin,

que és ara,

no podrem dir que no ho sabíem.

05/04/2021

*Vegis manifest 

https://lluitanoviolenta.cat/re-evolucio-noviolenta-o-extermini