14 de desembre 2020

Modalitats de les monedes complementàries

 • Monedes locals, socials, ciutadanes…
 • Segons si la iniciativa la porta
  • un govern local (o regional, autonòmic),
  • una entitat social o
  • un mixt (govern local – entitat ciutadana)
 • Segons l’objectiu principal:
  • promoure efecte multiplicador de la despesa pública, fent circular prestacions a població entre el teixit econòmic de proximitat.
  • facilitar el crèdit mutu entre pimes i entre l’economia social
 • Segons relació amb la divisa principal
  • Monedes complementàries a l’euro (equivalents a l’euro)
  • Monedes especulatives (varien en el seu valor en relació a l’euro)
 • Segons la combinació de tecnologia i del marc legal (o al·legal)
  • Monedes digitals o de paper
  • Monedes virtuals (un tipus legal)
  • Diner electrònic (un tipus legal)
  • Amb cadena de bloc (segures i descentralitzades)
  • Crypto-monedes (amb cadena de bloc i “mineria” retribuïda)

Problemes als que les monedes complementàries volen fer front

 • Els sobre costos i alentiments de la gestió d’ajudes i subvencions
 • La dificultat per orientar els recursos públics a l’economia de proximitat, sigui a la població en general o a sectors determinats, tot fent circular el consum en l’àmbit proper i evitant fugues cap a grans distribuïdors
 • La impunitat del frau, l’evasió fiscal i la corrupció quan l’efectiu circula
 • La limitació dels recursos públics per manca d’ingressos (incapacitat de les polítiques fiscals) i per la dependència de la creació monetària bancària (sigui banca comercial o del BCE)
 • La manca de recursos pel manteniment i millora de les prestacions contributives i assistencials que són impulsores importants de la demanda.
 • La manca de crèdit amb interessos i garanties abusives a la petita i mitjana empresa, i a l’economia social.

Perquè la Plataforma pot pronunciar-se sobre aquests temes?

 • Perquè l‘ús de l’efectiu afavoreix el frau, l’evasió fiscal i la corrupció
 • Perquè certes modalitats de monedes complementàries redueixen l’ús de l’efectiu
 • Perquè certes modalitats de noves monedes encobreixen nous tipus de frau i d’evasió fiscal
 • Perquè cal un acord amb tots els sectors interessats en potenciar una economia de proximitat i en afrontar la crisi amb noves eines més eficients i transparents
 • Perquè donades les dificultats i lentitud de tramitació del paquet de mesures fiscals proposats per la Plataforma, cal assajar canvis instrumentals que permetin millorar l’impacte de la despesa pública i l’obertura de noves fonts de finançament que no suposin més endeutament.

Perquè demanar un compromís dels partits i candidatures sobre aquestes temes?

 • Que deixi de ser un tema descontrolat que està creixent sense regulació, i, per tant que el Parlament reguli aquestes noves realitats per fer front a vells i nous reptes, assegurant en tot moment la necessària transparència, control i supervisió, així com el compliment de la legislació aplicable i la seva prohibició per a usos especulatius. La regulació ha de donar seguretat jurídica als seus usuaris i assegurar la correcta tributació de les operacions.
 • Que es puguin considerar els beneficis de certes modalitats de monedes complementàries locals-socials-ciutadanes en l’àmbit català, i, per tant, que el Govern pugui impulsar, avalar o crear una moneda complementària catalana amb objectius semblants als de les monedes locals-socials-ciutadanes amb la segura tecnologia de la cadena de bloc i com alternativa a les criptomonedes especulatives.
 • Que el Govern pugui adoptar o recolzar certes modalitats de moneda complementària local-social-ciutadana per facilitar una ràpida i eficient redistribució del pla de xoc a les persones i les empreses que estan en situació d’emergència.

Martí Olivella de

Novact, Eurocat i Taula de Canvi