Fons Voluntari de Compensació Social

Si la crisi t’està aportant beneficis compensa’ls amb qui la crisi l’està arruïnant.

Avui molta gent per viure i menjar cada dia no pot esperar:

 • ni els lents tràmits oficials
 • ni la discussió sobre impostos més equitatius
 • ni la lluita contra el frau, l’evasió ni l’elusió fiscals
 • ni les ajudes europees…

Comparteix els teus beneficis amb qui ara viu en estat d’emergència.

Avui per tu, demà per mi. Sigues, intel·ligent: compensa.

Que la història no et jutgi per la teva cobdícia[i].

Crida adreçada especialment a les grans fortunes, als empresaris, accionistes i alts directius d’empreses beneficiades per la crisi.

Fes la teva aportació extraordinària directament a les entitats

que la canalitzen a qui més ho necessita, a qui no rep cap ingrés per viure.

 • Caritas[ii] (a confirmar)
 • Creu Roja[iii] (a confirmar)

O al Fons Voluntari de Compensació Social

 • Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
 • Lafede. Entitats per la justícia global.

Consulta ingressos i sortides diaris a compensa.cat

Les aportacions poden ser:

 • públiques o confidencials,
 • de persones físiques o persones jurídiques (empreses, fundacions…)

Es pot sol·licitar certificat per a desgravació fiscal

Organitzen: (a confirmar)

 • Taula d’Entitats del Tercer Sector Social; Lafede. Entitats per la justícia global.

Patrocinen: (a confirmar)

 • Associació de l’Economia Social de Catalunya (AESCAT). Cambra de Comerç. Òmnium…

Eurocat. 23/11/2020


[i] A l’estat espanyol, sense comptar paradisos fiscals, segons la llista Forbes 2020 que recull les persones amb més de 1.000 milions de dòlars de patrimoni, només entre 25 persones tenen 125.800 milions de dòlars.

https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#421d27db3d78

Segons el recent ranking de El mundo 2020: 400 fortunes apleguen 300.000 milions d’euros de patrimoni.

Amb residència a Catalunya: 100 fortunes apleguen 60.000 milions d’euros de patrimoni.

https://www.elmundo.es/especiales/los-mas-ricos/index.html

Per exemple, amb una aportació extraordinària mitjana d’un 10% dels grans patrimonis, o dels dividends anuals del 2020, les entitats socials podrien injectar ràpidament i directament a les famílies que no tenen cap ingrés: 6.000 milions a Catalunya o 30.000 milions a tot l’estat, que alhora beneficiaria al conjunt de les empreses i a la recaptació fiscal.

[ii] Efectes de la crisi en les famílies que acompanya Càritas. Un cop més la crisi no ha estat igual per a tots, els més fràgils han vist com més ràpidament i més intensament les seves condicions de vida empitjoraven, i en la majoria dels casos s’enfonsaven al perdre la feina que realitzaven, els minsos ingressos que tenien.

Les dificultats en l’habitatge, en la convivència i en les cures, l’eixamplament de la bretxa educativa i digital i els problemes de salut completen la mirada sobre l‘impacte que aquesta crisi ha portat a les famílies acompanyades per Càritas:

 • Tres de cada deu llars no disposen ara mateix de cap ingrés.
 • La pobresa severa (menys de 370 € per a una persona i menys de 776 € per a dos adults i dos menors) s’ha incrementat un 30%.
 • Més de 700.000 persones acompanyades per Càritas, resideixen en llars sense diners per pagar habitatge ni subministraments.
 • El confinament ha dificultat la convivència i la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • En un de cada tres llars ha baixat el rendiment escolar.

Càritas alerta dels efectes socials que aquesta emergència sanitària creada pel coronavirus pot produir en les famílies en situació de pobresa i exclusió que, segons dades de FOESSA és de 8,5 milions de persones, el 18,4% de la població espanyola.

Avalats per la nostra experiència d’acompanyament des de fa més de 70 anys a les persones excloses, urgim a Govern a respondre a aquesta emergència sanitària, econòmica i social amb mesures orientades a “no deixar ningú enrere“.

Càritas Catalunya ha tingut uns ingressos privats de 30.000.000 euros del 2019.

https://www.caritascatalunya.cat/emergencias/caritas-davant-el-coronavirus/

[iii] Creu Roja a Catalunya

Per a les activitats de la Creu Roja ja hi ha empreses que fan donatius econòmics, de targetes prepagament o de productes amb desgravació fiscal del 35%.

http://www.creuroja.org/AP/cm/6001P289L8/Aliances-empresarials.aspx

Creu Roja Catalunya va tenir uns ingressos privats d’uns 31.000.000 d’euros el 2016.

http://www.creuroja.org/AP/cm/415P7L8/Finan%C3%A7ament–dades-2016-.aspx