El 9 de desembre de 2015, data en què Nacions Unides celebrava el Dia internacional contra la Corrupció, les organitzacions polítiques amb representació parlamentària i diverses organitzacions ciutadanes, unes i altres d’àmbit català, es van comprometre en el Parlament de Catalunya a impulsar la concreció del Pacte Social contra la Corrupció. 

El Decàleg del Pacte Social contra la Corrupció recollia nombroses mesures, agrupades en 10 punts, 30 articles i desenes de propostes fruit d’un procés participatiu ciutadà de successives fases.

En el punt 10è d’aquest Decàleg s’establia la creació d’organismes d’aplicació i control de la transparència i el bon govern que havien de vetllar per l’aplicació i seguiment d’aquest Pacte Social contra la Corrupció i per l’aplicació de la Llei de Transparència; Un dels organismes ha esdevingut l’Observatori ciutadà impulsat per les entitats signants d’aquest Pacte; L’altre, la Comissió parlamentària CEMCORD formada pels grups parlamentaris.

Entre els propòsits de l’Observatori ha estat el d’erigir-se com a veu de la ciutadania autoorganitzada en temes de lluita per la transparència i contra la corrupció, posant el focus en la creació d’un marc que dificulti aquesta última així com el de col·laborar amb els diversos organismes i institucions públiques i privades que persegueixen aquests mateixos objectius, com per exemple, l’Oficina Antifrau de Catalunya.

La corrupció, segons les enquestes i sondejos publicats, ocupa la 2a. posició entre les preocupacions de la ciutadania, que veu com dia rere dia ocupa un gran espai en els mitjans d’informació.

En aquest context, l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció va participar en les sessions de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, (CEMCORD) proposant ponents, assistint a les diverses sessions, prenent la paraula i presentant les seves conclusions.

Una vegada que es van publicar les conclusions definitives aprovades pel Parlament, l’Observatori es va proposar de fer un treball que comparés les conclusions d’aquesta Comissió amb el Pacte Social contra la Corrupció, cercant coincidències i matisos, continguts coincidents i absents en ambdós, i va intentar convocar a un acte en el mateix Parlament per presentar el resultat d’aquest treball i fer balanç públic de la vigència i actualització del Pacte Social contra la Corrupció, fent a més una proposta per divulgar el  coneixement i coordinació entre els diversos organismes públics de control, i interpel·lar les diverses formacions polítiques, abans del final d’aquesta legislatura, coincidint amb la sessió prevista per presentar el Mecanisme català de prevenció contra la Corrupció, que finalment no es va poder fer.

El curs dels esdeveniments polítics ha fet que, per mitjà de l’article 155 de la Constitució espanyola, s’hagin convocat des del govern de l’estat, eleccions a la Generalitat de Catalunya.

L’Observatori no vol entrar a valorar l’oportunitat política d’aquesta convocatòria electoral. Tanmateix, i a la vista de les “Recomanacions als partits polítics” que ha elaborat l’Oficina Antifrau de Catalunya, entén que es oportú que també presenti el resultat del seu treball, per tal que els partits polítics facin el seu posicionament, es pronunciïn, i assumeixin els compromisos polítics que considerin adients, donant continuïtat així al treball que s’ha fet fins ara, i revisant els pronunciaments que van fer en el debat electoral contra la corrupció que es va fer al juny del 2016, en col·laboració amb Vilaweb.

L’Observatori considera que la lluita contra la corrupció serà més efectiva, si és col·lectiva, múltiple i en diàleg permanent entre representats i representants, entre la ciutadania activa i organitzada i les institucions públiques que, per la seva feina diligent, fa que ens les sentim nostres.

Amb aquesta intenció, us adjuntem el treball fet per aquest Observatori.

Restem pendents de les vostres valoracions i comentaris.


Cordialment,

Observatori Ciutadà contra la Corrupcio (O3C) 05/12/2017