REC Real Economy Currency. Moneda de l’economia real

Una moneda ciutadana per promoure l’economia real, al servei de les persones i del comerç de proximitat

Què és el Rec?

 • El Rec[i], és la moneda ciutadana que neix a l’Eix Besòs. Vol fecundar la vida econòmica tot aportant capacitat de compra local, afavorint el comerç de proximitat i la cohesió social. La moneda, com l’aigua del Rec Comtal, han estat i són elements essencials per a la vida dels nostres barris i de la ciutat.
 • Les monedes ciutadanes (també anomenades monedes socials o locals, com la Grama de Santa Coloma) són un mitjà de pagament, complementari a l’Euro, que beneficien els comerços de proximitat que decideixen acceptar-la, perquè els Recs van circulant una i altra vegada entre els comerços del barri.
 • El Rec és una moneda que permet fer els pagaments entre la targeta o mòbil del client i el mòbil de l’establiment, de forma instantània i sense costos.

Perquè m’interessa acceptar el Rec?

 • Els establiments adherits al Rec dels 10 barris de l’Eix Besòs atrauran en 2 anys, en Recs l’equivalent a quasi 1 milió d’euros que l’Ajuntament de Barcelona distribuirà en ajudes a les famílies.
 • Quantes més transaccions es facin en Recs entre establiments i clients de la zona, aquest milió inicial pot tenir un efecte molt superior, multiplicant-se per tres en menys d’un any, com en el cas de la Grama.
 • Aquestes famílies també rebran quasi 4 milions més, en euros que també podran gastar en els establiments de la zona, si aquests aconsegueixen atreure-les amb els Recs.
 • No tindrà cap cost participar-hi (gràcies al suport d’un projecte Europeu).
 • Resumint: possible increments de vendes i fidelització de nous clients que només podran fer compres en els establiments adherits al Rec.

Com funciona?

 • Comerciants i particulars tenen una mateixa aplicació mòbil per identificar-se i fer la transferència. Els particulars poden identificar-se i fer el pagament amb una targeta de dèbit que és captada pel mòbil del comerciant. No cal tenir datàfon.
 • Els comerciants que ho desitgin rebran el suport personalitzat gratuït i directe per instal·lar l’aplicació al mòbil i per aprendre el seu funcionament.
 • Per gestionar una possible acumulació de Recs per part dels comerciants, aquests poden:
 • Pagar un altre usuari que els accepti, com a empresa (proveïdors o empleats) o com a particular (cobrant en Recs el seu sou com a empresari i gastant-s’ho en compres personals).
 • Fer bonificació o tornar el canvi en Recs: P. ex: “Pagui 20 € i, si vol, li retorno 2 Recs”. El comerciant està fent una bonificació o tornant el canvi equivalent de 2 €, però està canviant 2 Recs per 2 €.
 • Si tot i així, necessita canviar Recs a Euros per pagar quelcom que li urgeix, el comerciant ha d’adreçar-se a l’entitat gestora i sol·licitar el canvi, que s’efectuarà en un màxim de 3 dies feiners.

Què he de fer per poder vendre i comprar amb Recs?

 • Donar-me d’alta com a usuari, sigui com establiment o també com a particular, sense cap cost, amb un senzill contracte amb les dades bàsiques.
 • Acceptar voluntàriament el pagament amb Recs de part o tots els productes o serveis que ofereixo.
 • Identificar els proveïdors de proximitat que també són usuaris i que accepten Recs, o comunicar a l’entitat gestora el nom dels proveïdors que si fossin usuaris ajudarien a tancar el cercle i a donar sortida als Recs.

Tota la informació (molt aviat) a www.rec.barcelona


[i] Nom inspirat en el Rec Comtal, que neix del l’aqüífer del Besòs i que des de fa més de mil anys ha fecundat els barris del Besòs, la plana i la ciutat de Barcelona. Ha proveït de força els molins, ha regat els horts, donat servei als artesans i les indústries, conduït l’aigua de boca als habitants, als safareigs, fonts i jardins. La història del rec és la història de Barcelona i dels que avui són els seus barris.