Jo compto amb tu, i compto que no hi falti ningú.

objectiu: Catalunya Democràcia Plena

Els adherits a aquest objectiu MANIFESTEM:

Ens il·lusiona i ens sentim amb el deure de bastir un país millor

que resolgui les actuals mancances, injustícies i greus desigualtats,

que respecti i es comprometi amb els drets de les persones, dels pobles i de la natura.

Només podem fer un país i un món millors participant més sovint en les decisions públiques,

instaurant una nova democràcia participativa complementària a l’actual democràcia representativa parlamentària, coixa i insuficient per resoldre els reptes de les nostres societats i les greus crisis social, econòmica, humanitària i ecològica actuals.

La suma d’aquests dos vessants de la democràcia constituirà una vera democràcia plena i l’exercici permanent de la sobirania, que no rau en ningú més que en el poble.

Són conegudes i viables les solucions per

una economia, una banca i una moneda transparents i en favor del bé comú,

un model d’energia i de consum respectuosos amb el medi,

un model d’habitatge que garanteixi les necessitats de tothom,

un compromís internacional amb la pau, amb els pobles oprimits,

amb la pròpia llengua i cultura i amb les cultures del món,

l’educació i la salut,

recuperar els valors del diàleg, el respecte a la diferència, la consciència comunitària, etc.

Una democràcia participativa és la garantia per instaurar el bé comú; nombroses experiències d’arreu en demostren la viabilitat.

Concebem un Estat i una constitució com a instruments necessaris per posar-la en pràctica a fi de viure millor.

Per tot això,

I- Unim les nostres veus i les nostres forces per instaurar a Catalunya una democràcia participativa que permeti tractar i decidir els temes clau tant a nivell local com nacional i internacional.

II- Encomanem als nostres representants polítics, servidors de la voluntat del poble, a recollir explícitament a la Constitució Catalana mecanismes de decisió participatius directament vinculants, tals com:

  1. Referèndums (presencials i telemàtics) sobre noves lleis, posicionaments i resolucions, revocació de lleis o càrrecs, etc, a proposta del Parlament o d’un 1% de la població.
  2. Prèviament i complementàriament a les votacions referendàries, realitzar:
    1. Processos d’informació plurals i de qualitat a través dels mitjans públics.
    1. Processos de deliberació territorials amens, àgils, oberts a tothom i que permetin el diàleg i la presa de decisions per acord.
  3. Revisió participativa de la llei electoral: llistes obertes, elecció de càrrecs, finançament de partits, etc. i de la normativa de participació ciutadana.
  4. La creació d’òrgans populars representants dels municipis i comarques pel seguiment i control dels acords democràtics, designats pel mateix territori.
  5. Fomentar la cultura participativa tant a les escoles com a la societat, per contrarestar la llarga inèrcia no participativa.

III- Ens comprometem a participar en els exercicis de democràcia participativa que s’endeguin en el futur a Catalunya i a promoure aquesta nova cultura.

IV- Ens comprometem a dur a terme una acció noviolenta col·lectiva en cas que aquesta petició estrictament democràtica no sigui respectada, així com l’expressió i voluntat majoritària del poble de Catalunya d’aconseguir un estat propi com a instrument per poder-la exercir.