Pots opinar sobre les Opcions 20N en un fòrum fins el dia 4 d’octubre. (nou!)

Objectiu: expressar electoralment i significativament la indignació social davant un sistema polític que no representa els interessos de la majoria, per poder canviar-lo.

 
De l’anàlisi de diferents propostes que estan sorgint a les assemblees 15M i a xarxes socials podem extreure les següents posicions (text obert a altres propostes no recollides):
A) Per aconseguir aquest objectiu caldria prendre aquestes opcions:
  1. No votar partits majoritaris: reduir dràsticament el pes del bipartidisme i deixar d’apostar pel “vot útil”, pel “menys dolent”, que reforça el sistema.
  2. No votar en blanc: reforça el bipartidisme, te l’efecte contrari, apuja el llistó per a les altres opcions i en dificulta l’ascens.
  3. No votar candidatures petites: es llencen tots els vots que no arriben al 3% i, per tant, reforça encara més els grans partits.
  4. No abstenir-se de votar: l’abstenció ni que sigui “conscient”, de protesta, queda assimilada a l’abstenció tècnica o passota i no permet explicitar la voluntat de canvi.
 
B) Per aconseguir aquest objectiu caldria votar per alguna d’aquestes opcions:

  1. Votar només els partits parlamentaris que assumeixin explícitament un compromís de canvi profund del sistema democràtic.
  2. Votar la coalició alternativa més potent i viable en cada circumscripció electoral que assumeixi un compromís de canvi profund del sistema democràtic.
  3. Votar una candidatura o coalició que només expressi la indignació i que no tingui cap altra activitat parlamentària que mostrar amb el seu silenci la necessitat d’un canvi profund, o recolzar amb el seu “vot clau” només uns objectius comuns.
  4. Votar una candidatura que es comprometi en cada votació en el Parlament a recollir la posició que els ciutadans expressin per Internet (amb DNI electrònic).
  5. Votar “Vot nul” amb una papereta del “15M” que pugui incloure els objectius comuns.
  6. Votar “15M” en una urna no oficial a l’entrada dels col·legis electorals.  (nou)
 
C) Més enllà de les eleccions generals del 20N, hi ha un conjunt d’iniciatives de reforma de la Constitució cap a una democràcia participativa o de procés constituent (nova Constitució), que les opcions esmentades més amunt podrien afavorir ja que expressen clarament posicions crítiques o indignades fins ara no explícites.
 
D) Per facilitar la credibilitat del 15M i per orientar el compromís de les opcions electorals cap a un profund canvi del sistema democràtic, caldria organitzar urgentment una consulta que permeti acordar uns pocs objectius comuns (no més de 5). La consulta pot tenir dues rondes: una en les assemblees i una altra en obert a Internet perquè la ciutadania indignada pugui prioritzar la llista de les propostes més comunes, aportades per les assemblees.
 
El termini per presentar candidatures és el 7 d’octubre!! Per poder presentar una nova candidatura cal aconseguir l’aval d’almenys el 0,1% dels electors inscrits en el cens de cada circumscripció. (art. 169.3 LOREG). Aquest obstacle, paradoxalment, clarificarà quines candidatures seran tècnicament viables. http://www.joavalo.org
 
Barcelona, actualitzat el 15/09/2011