Condicions objectives, revolta subjectiva i programa alternatiu

Ahir amb una bona colla de manifestants ens abraçàvem!


Amb els més vells, perquè després de molts anys elaborant i assajant propostes sobre alternatives al sistema polític, econòmic, financer, monetari, mediàtic… en uns pocs centres de recerca i en associacions i moviments minoritaris, percebíem que hi havia una demanda explícita per una gran part de la ciutadania.


Amb els més joves, perquè cada generació ha de fer la seva revolta i la seva transició i els valors, el tarannà, les pràctiques d’aquesta revolta aporten molt d’aire fresc per superar la transició del franquisme (contra una dictadura política) per afrontar la transició de la democràcia formal “local” (contra la dictadura financera global).


Gran part dels polítics i tertulians donen mostres de no entendre res del que està passant, perquè estan ancorats en la democràcia formal – i ara diuen la seva necessrària millora – que, per cert, fins ara no han posat en marxa! No s’adonen que estem davant un canvi radical del món en què aquesta democràcia formal “local” no pot donar resposta a les necessitats de la gent d’aquí i d’arreu del món.


S’apleguen els 3 factors clàssics necessaris per endegar un canvi profund:


– Les condicions objectives d’atur, de tenir hipotecades les vides, d’empobriment, de falta de futur, d’incapacitat del sistema polític, de dependència del sistema financer global…


– Les condicions subjectives d’una ciutadania activa interconnectada, un nou subjecte històric que pateix les condicions objectives i que està mostrant la seva indignació.


– El programa alternatiu amb elements estudiats i experimentats durant molts anys per veus menystingudes pels savis i els poderosos.  Ara cal articular-les, fer-les conèixer, sotmetre-les a deliberació i priorització ciutadana per mostrar que un altre món és possible, necessari i viable.


Moltes organitzacions del Fòrum Social Català estem oferint continguts i recursos per enfortir les propostes. Potser l’FSCat hauríem de convocar unes jornades d’estiu, un espai  d’aprofundiment i viabilitat de les propostes sorgides de les assemblees, tant de contingut com d’estratègia.


Com ho veieu?