Després d’un any i mig d’anàlisi de la situació actual mundial i d’elaboració de propostes, el projecte Nova Terra* vol compartir una visió i una estratègia, per veure si hi ha coincidències amb diferents actors socials per portar-la a terme.

Estem considerant com a “normals” o com a “inevitables” molts fets que són radicalment inacceptables en funció dels Drets Humans que, enguany farà 60 anys que es van proclamar: “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets”.

El complex militar – industrial – mediàtic – financer està imposant els seus interessos arreu. La dinercràcia (plutocràcia) està sotmetent la democràcia, i en les darreres dècades els valors econòmics a curt termini estan desterrant els valors comuns i posant en perill la supervivència de la humanitat, tot imposant, en nom de la globalització neoliberal, una desigualtat estructural que porta a agreujar la majoria de problemes, que no sols afecten greument a 5.000 milions de persones, sinó que, ara amb la crisi global, veiem que ja ens afecten a tots.

Per fer-hi front, plantegem una estratègia complementària en cinc fronts, amb l’objectiu de poder crear massa crítica capaç de concentrar la seva energia de no cooperació en algun objectiu clau de transformació global en els 2-3 propers anys, per intentar convertir la crisi en oportunitat.

  1. CIUTADANIA. Rellançament dels Drets Humans com a referent d’aquests valors comuns, mitjançant un web compartit en molts webs, www.inacceptable.net que permeti la ciutadania conèixer els DDHH, denunciar les seves violacions, proposar solucions i comprometre’s a aplicar-les. (10 desembre comença l’any dels DDHH).
  2. CIUTADANIA ACTIVA. La Campanya Transparents.org és un camp d’aprenentatge per veure com enfocar accions globals de no cooperació: objectius, compromisos, connexió amb persones que intueixen la potencialitat,… eficàcia de l’acció .. per preparar noves accions… (ja som mes de 200 i s’està formant un equip de gestió)
  3. ORGANITZACIONS. Potenciar el Fòrum Social Mundial com a procés permanent, tot facilitant la participació a distància de totes les organitzacions que vulguin, per presentar i prioritzar accions comunes globals que puguin incidir en el canvi de correlacions de forces (Proposta de Consulta Social Mundial al FSM gener 2009).
  4. INTEL·LECTUALS. Construir participativament un Consens de Barcelona, intercultural i alternatiu al Consens de Washington (que ha marcat les polítiques socialment destructores de quasi tots els governs i institucions financeres internacionals en les darreres dècades). (Ja s’està començant a organitzar).
  5. COMUNICACIÓ. Produir una sèrie de tv i un llibre, que recullin i difonguin àmpliament aquestes aportacions sobre les “veus per una altra globalització”.

La interacció d’aquests cinc fronts vol contribuir a un canvi de mentalitat, de valors, d’accions i de polítiques que aturin les tendències destructores i obrin la possibilitat d’altres regles de joc, d’altres correlacions de forces que permetin anar creant altres mons necessaris i possibles.

La proposta d’estratègia, i de cada projecte, està oberta a suggeriments i col·laboracions de totes les persones i organitzacions que ho desitgin.

Martí Olivella. Centelles, 3 de desembre 2008

*Novaterra www.novaterra.cat és una iniciativa de  Nova – CIS www.nova.cat